Základ vytápění – komín

Základ vytápění - komín 1

Při projektování vašeho nového topného systému je třeba myslet i na komín, který je velmi důležitý. Při spalování a hoření slouží k odvedení nebezpečných kouřových plynů mimo objekt.

Správná funkce je zajištěna jednoduchým fyzikálním zákonům. Teplý vzduch má nižší hustotu než okolní studený a tím stoupá vzhůru. Pokud jsou ke komínu připojeny kamna, ve spodní části pod roštem je nasáván studený vzduch, který pomáhá hoření dřeva. Z tohoto důvodu je při roztápění, tedy při studeném komíně, tah malý a roztápění je pomalé. Jakmile se dřevo rozhoří, ohřeje se komín a rychlost plynů se zvětší. Všechny nové komíny mají tah mnohem větší, než je třeba. Aby nedocházelo k přetápění kamen, vkládá se do kouřovodů komínová klapka. V případě vysokého tahu přes 30 PA musí komín upravit a tah snížit. Z výše uvedeného je vidět, že tahové podmínky komínů nejsou v závislosti na čase stejné a ovlivňují jejich mnohé faktory. Proto není možné hoření kamen automatizovat, musí se brát v úvahu zkušenost a častěji přikládání.

Připojení na komín se provádí kouřovými trubkami, zpravidla mají stejnou velikost jako výstup na kamnech. Jak komín, tak i kouřové roury musí pravidelně čistit. Záleží na kvalitě spalování ale kominická norma doporučuje čištění 6 krát za topnou sezónu.

Je třeba si uvědomit i to jaká je účinná výška komína. Je to svislá vzdálenost od napojení kouřovodu do komína po vrchol komína. Tato výška je zdrojem komínového tahu a je důležitá pro návrh průřezu komína. Pro plynné zařízení musí být účinná výška komína minimálně 4 metry a pro topná zařízení na tuhá paliva by měla být 5 metrů. Kotle ústředního topení na tuhá paliva však obvykle potřebují komín minimálně 6 – 8 metrů dlouhý.

Důležité je i to jaká je správná výška komína nad střechou. U plochých střech (sklon do 20 0) je výška komína nad vyšší hranu střechy 1 000 mm bez ohledu na typ paliva. Střechy s vyšším sklonem než 20 0 jsou považovány za šikmé a výška nad hřebenem této střechy musí být minimálně 650 mm v případě, že je komín blíže než 2 metry od hřebene. V případě větší vzdálenosti než 2 metry od hřebene lze použít závětrné úhel 100.

Při stavbě a výběru komínu nepodceňujte žádné faktory, které ovlivňují jistě velmi tah komína a tím i kvalitu topení. Vybírejte a uvažujte spolehlivě, ale nejlepší způsob je ten, že o radu požádáte odborníka. Dnes se topenářství zabývá velké množství firem a výběr je široký.