Poradíme s kompostováním během zimy (2. část)

Poradíme s kompostováním během zimy (2. část) 1

Blížící se zima je období, kdy se kompostovací proces může výrazně zpomalit nebo někdy až úplně zastavit. To, že mikroorganismy a půdní organismy při nevhodných podmínkách dočasně snižují nebo zastavují svou aktivitu a kompost promrzá, nezávisí jen od venkovních teplot, ale také na tom, jak jste kompostoviště na zimu připravili. Kompostování v tomto ročním období prostě musíte přizpůsobit nižším teplotám.

Míchejte a prekopávajte

Na kompostování je ideální objemový poměr uhlíkatých a dusíkatých materiálů 1: 1. Pokud do kompostoviště vysypete 10 litrů kuchyňského odpadu, měli byste ho smíchat s 10 litry slámy nebo listí. Takto zajistíte dostatečnou aktivitu mikroorganismů, jejímž výsledkem je zvýšení teploty v hromadě a urychlení tvorby kompostu.

Přestože překopávání během celé sezóny je velmi důležité, v zimě k němu musíte přistupovat opatrně. Kompost neprehadzujte když teplota klesne pod 10 ° C. Unikající teplo může snížit aktivitu rozkladných organismů. Ani během mrazu však nezapomeňte na promíchání čerstvě vložených uhlíkatých a dusíkatých materiálů.

Dbejte na správnou vlhkost

Nízká, jakož i vysoká vlhkost zpomaluje rozklad, snižuje teplotu a může tak způsobit promrznutí kompostu. Třeba ji proto kontrolovat iv zimě. Kompostovaný materiál ze středu hromady stlačte v ruce. Pokud vám z prstů nevytéká voda a materiál zůstane kompaktní, vlhkost je správná. V opačném případě do hromady přimíchejte listí, seno či slámu.

Nepodceňte velikost

V zimě je správná velikost kompostovaného surovin ještě důležitější než jindy. Čím jsou menší, tím snadněji se mísí a jsou i přístupnější pro rozkladné mikroorganismy. Jejich aktivitou se zvyšuje teplota, která se snáze rozšiřuje po celé hromadě. Do kompostoviště byste neměli dát suroviny větší, než je palec na ruce.

Využijte mrazy

Pravda je, že i silné mrazy mohou při rozkladných procesů pomoci. Pokud necháte biologické odpady promrznout takzvaně na kost, na jaře se rychleji rozloží. Mráz naruší jejich strukturu a mikroorganismy do nich snadněji proniknou. Můžete to využít při kompostování těžší rozložitelného listí či dřevního odpadu. Nadrcený materiál dostatečně zvlhčete a nechte promrznout. Na jaře ho skompostujte.

Co když kompost zamrzne? 

Nic vážného se neděje. Celý proces se jen o několik měsíců prodlouží. Přestože se zpomalí nebo až zastaví, na jaře se opět rozběhne. Výhodou zimy je, že ani špatně založen či neudržovaný kompost nezapáchá. Důležité je, abyste biologické odpady nevyhazovali do komunálního odpadu, ale dávali do kompostoviště. Příroda si s nimi nejlépe poradí.