Myslete na detaily fasády: Svítidla, hromosvod i správné kotvící prvky

Myslete na detaily fasády: Svítidla, hromosvod i správné kotvící prvky 1

Montáž prvků na fasádu energeticky úsporného domu vyžaduje dostatečné utěsnění. Jinak hrozí, že se znehodnotí zateplení, vzniknou tepelné mosty a degraduje se kvalita konstrukčního systému.

Plánujete svítidla na fasádě? Pokud máte provětrávanou fasádu , jejich typ i rozměry potřebujete vědět už ve fázi projektu. Při kontaktně zateplené fasádě se můžete rozhodnout pro osazení svítidel těsně před jejím dokončením. Rozvod elektrického vedení musí navrhnout odborník a zkontrolovat revizní technik.

Na přestup elektroinstalace přes obvodovou stěnu s tepelnou izolací do exteriéru se používají speciální prostupové ze samozhasínacieho materiálu. Před montáží se seříznou dle tloušťky plánované izolace . Při výběru svítidel zohledněte požadavky IP normy, které vyjadřují krytí proti vodě a prachu a vypovídají o vhodnosti použití svítidla v exteriéru s různým stupněm zatížení. Na fasádu se používají svítidla s označením IP44 a více.

Řešení pro hromosvody

Moderní minimalistické domy často vyžadují atypická řešení i takových detailů, jako jsou hromosvody a okapy, aby vynikl jejich čistý, ničím nerušený tvar. Ukrytí hromosvodů do fasády je finančně náročnější záležitost v porovnání s vedením po povrchu. Největší nevýhoda takového řešení z technické stránky je blízkost elektrických rozvodů ve zdi, a tedy riziko přeskočení proudu blesku, který má napětí několik set tisíc voltů, do vnitřní instalace domu.

Osazení hromosvodu do fasády nabízí dvě možnosti. První je montáž do drážky ve zdi, která se následně zacementuje. Nezapomeňte však, že toto řešení musí odsouhlasit statik. Druhé řešení stavebníci nejvíce v oblibě, jde o připevnění úchytkami přímo na zeď, pod tepelnou izolaci. Jako hromosvod musí být použit vodič s vysokonapěťovou izolací nebo poplastovaný hliníkový vodič s dodatečnou ochrannou vrstvou. Hromosvod vedený pod zateplením musí mít zabezpečený přístup na zkušební svorku umístěnou v boxu ze samozhasínacieho materiálu.

Dá se i dodatečně

Máte již dokončené zateplení a potřebujete na fasádu instalovat ještě pár doplňků? Není to až takový problém, jak by se na první pohled zdálo, ale nesmíte podcenit potřebný odborný přístup. Nejčastější chyby vznikají právě použitím nesprávných kotvících prvků. Na trhu najdete kompletní upevňovací systémy určené pro kotvení do obvodových stěn přes různé typy izolací. Potřebujete vědět, jaké je složení konstrukce obvodového pláště, jaká je tloušťka a materiál izolační vrstvy.

Jiné kotvy se používají do cihly, jiné do dřeva i do betonu. Upřednostněte plastové nebo nerezové kotvy, které mají menší vodivost než ocelové a vyznačují se delší životností. Díru ve fasádě dokonale utěsněte nízkorozťažnou polyuretanovou pěnou, která zabrání únikům tepla. Počítejte s tím, že tyto speciální kotevní systémy pro  zateplené fasády jsou několikanásobně dražší než obyčejné kotvy. Investice do nich se však vyplatí, vyhnete se poškození zateplení. Na uchycení lehčích předmětů, jako jsou popisné čísla, stačí použít speciální menší plastové kotvy určené pro různé izolační materiály.