Azbestová pohroma

Azbestová pohroma 1

Azbest je ohebný, nehořlavý silikát, který je odolný vůči kyselinám i zásadám. Kdysi se používal jako přísada do cementů ve stavebnictví. Dnes je to zakázaný materiál.

Důvod, proč je azbest zakázán, je jeho karcinogenní účinek. Azbest má malé vlákna, které se ze vzduchu mohou přenést do plic, tam se zabodnou do plicní tkáně a časem okolo nich může vzniknout rakovinový nádor.
V menší či větší míře, azbest se stále nachází ve většině budov postavených před rokem 1989. O jeho mimořádně nebezpečném vlivu na zdraví není pochyb.

Azbestocementová střešní krytina, tedy eternit, byla v minulosti asi nejvíce používaným materiálem tohoto druhu. Proč? Azbest jako minerál má velmi dobré vlastnosti, mj ohnivzdorné, proto ho svého času používali téměř všude.

Kde ho hledat? 

Od obkladů fasád až po lepidla a nátěry, jejichž byl součástí. Vyráběly se z něj opláštění budov, střechy a podhledy, střešní fólie, kobercové podložky, vodovodní a odpadní roury, kotle s tepelnou izolací, těsnění a ventily, okenní zárubně, desky na starých balkonech, kamna, azbestové lepenky i podlahové dlaždice.
Montované dřevěné domky se pokrývaly azbestocementových deskami, nuže, a nábytek se spojoval lepidly, které obsahovaly azbest.
Paneláky jsou protkány kanalizačními a vodovodními trubkami, případně větracími šachtami, jejichž součástí je azbest.

Likvidace azbestu

Zdědili jste rodinný dům po stark nebo žijete v paneláku, který má více než 30 let? Pak se mějte na pozoru. S největší pravděpodobností je kolem vás azbest.
Podle vyhlášky č. 284/2001 Sb. všechny stavební materiály obsahující tento minerál jsou zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů.
Dbejte tedy na to, komu práce na jeho odstranění svěříte do rukou. Dělat takové úkony totiž může jen firma, která má na to oprávnění od ministerstva životního prostředí. Následné odstranění azbestu probíhá na skládce nebezpečných odpadů, která takový odpad může převzít pouze od firmy s odbornou způsobilostí.

Co to znamená v praxi? 

Do likvidace eternitové střechy nebo azbestových trubek se rozhodne nepouštějte sami. Při odvozu na skládku vám reálně hrozí trestní oznámení za neodbornou manipulaci, nakládku a zneškodnění nebezpečného odpadu. Nemluvě o tom, že při demontáži riskujete nejen zdraví, ale i život.
Při lámání, praskání či řezání azbestu se uvolňují do ovzduší mikrovlákna, které snadno vdechnete nebo se usadí na kůži. Jeho působení na organismus je časovanou bombou i po desítkách let i v podobě rakoviny.
Ročně zemře více než 15 tisíc lidí na nemoci způsobené azbestom.Samozrejme, neodbornou manipulací ohrožujete i osoby v okolí.
Pokud tedy vlastníte dům s azbestovým obkladem nebo střechou, je vaší povinností ihned ji odstranit.
Staré zvětralé eternitové střechy a jiné azbestová povrchy totiž uvolňují do ovzduší nebezpečné částečky.

V Československu byl nejpoužívanější bílý azbest – chrysotil. Jeho vlákna uvidíte jen pod mikroskopom.Ak si chcete být jisti, zda máte doma azbest, požádejte o jeho identifikaci specializovanou firmu. Je nezbytné azbestový materiál přinejmenším překrýt. Nikdy to však nedělejte svépomocí.
Kvalifikovaní pracovníci mají své postupy na odstraňování a likvidaci tohoto materiálu a prachu z neho.Označí kontrolované pásmo, stabilizují povrch penetračním postřikem a dekontaminují prostředí. Vybavení jsou ochranným oblečením, disponují speciálním vysavačem a také plachtou, která zabrání šíření mikročástic.

Odstraňování azbestu vyžaduje žádosti a povolení od RÚVZ – regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, vypracování dokumentace, správní poplatky na RÚVZ a OÚŽP – okresní úřad životního prostředí, zabalení odpadu do hermeticky uzavřených pytlů s nápisem Nebezpečný odpad.
Také přepravu a uložení nebezpečného odpadu na skládku. Součástí dokumentace je průvodní dopis nebezpečných odpadů a váhové lístky ze skládky, které spolu se zprávami putují na příslušný RÚVZ o OÚŽP.