Vylepšete půdu kompostem a zeleným hnojením

Vylepšete půdu kompostem a zeleným hnojením 1

Kompost je univerzálním prostředkem ke zlepšení lehkých i těžkých půd. Jinou možností, jak zlepšit kvalitu půdy je zelené hnojení. Oba způsoby vylepší kvalitu půdy a vašim rostlinám se v ní bude lépe dařit.

Zlepšování půdy kompostem

Písčité půdy po přidání humusu zadržují více vláhy a živin, těžké půdy se provzdušní a lépe propouštějí vodu. Kromě toho kompost zásobuje půdu živinami. Zpravidla obsahuje poměrně hodně fosfátů a menší množství dusíku a draslíku.

Těžké půdy se vylepšují i zpracováváním hrubého písku, který jílovitou půdu provzdušní a zlepší její vodopropustnost. Tuto vlastnost však půda nabude, až když do ní budete opakovaně přidávat větší množství písku. Vlastnost zadržovat vláhu a živiny zlepšíte u písčité půdě tím, že do ní přidáte jílovitou moučku, například bentonit.

Zelené hnojení

Od března do října můžete vysévat rostliny s krátkým obdobím růstu, například svazenka či Lupi. Tyto rostliny klíčí velmi rychle, hlubokými kořeny zkypříme i hlubší půdní vrstvy a dokonce zčásti obohacují půdu dusíkem. Při podzimním výsevu můžete rostliny na zelené hnojení nechat přezimovat na kořeni. Na jaře ostrou motykou odstavci stonky těsně nad povrchem půdy a uložte je na kompost.

Rychle rostoucí druhy jako hořčici či pohanku můžete vysévat krátce před zakládáním záhonů. Po dvou až třech týdnech narostou na šířku dlaně a pomocí kultivátoru je jednoduše zapracujte do půdy.