Churavá plochá střecha již nemusí být noční můrou

Churavá plochá střecha již nemusí být noční můrou 1

Nejčastěji jsou problémové starší ploché střechy s kritickým stavem hydroizolace, která je již Prestar, z nevyhovujícího materiálu nebo je nekvalitně udělaná. Tyto nedostatky jsou již dnes překonány a dají se spolehlivě renovovat.

Poddimenzování tloušťky tepelné izolace má za následek velké energetické ztráty, a zejména kondenzaci v celém střešním plášti. Nevhodné typy izolace zas způsobují nefunkčnost a poruchovost celé střešní konstrukce . Životnost a funkčnost střechy výrazně snižuje i nedůsledná realizace, případně podcenění kvality zhotovení detailů řemeslných prací. Starší střešní konstrukce tepelně izolovali struska, škvárobeton, keramzit, pórobeton a pěnový polystyren. V současnosti se používají hlavně desky z čedičového vlákna, extrudovaného polystyrenu, expandovaného perlitu a PUR pěny.

Chrabá tepelná izolace

Tepelná izolace starších plochých střech je z pohledu teplotechniky nevyhovující, proto je třeba je při rekonstrukci i dodatečně zateplit, aby splňovaly normou požadovaný tepelný odpor. Nejjednodušší je přidat tepelněizolační vrstvu na exteriérovou stranu původní střechy a nad ní vytvořit novou hydroizolaci. Pokud je původní povlaková krytina vhodná a nemusí se odstraňovat, poslouží jako parozábrana, která pod původní tepelnou izolací většinou nebyla. Na dodatečnou tepelnou izolaci ploché střechy lze použít desky z minerální vlny nebo polystyrenu.

Náročnější oprava se zateplením je vytvoření střechy s takzvaným obráceným pořadím vrstev. Po opravě hydroizolace se střešní souvrství doplní tepelněizolační vrstvou z extrudovaného polystyrenu, kterou je třeba zatížit, například promývaným štěrkem. Takto střecha má hned několik výhod – hydroizolace je chráněna před mechanickým poškozením a UV zářením, není vystavena změnám teplot v průběhu roku a oblast kondenzace vodních par je až nad hydroizolací. Pokud to statika střechy dovolí, lze střechu s obráceným pořadím vrstev doplnit drenážní vrstvou a zeminou a využívat jako vegetační střechu. Hydroizolace však musí být z materiálů, které odolávají prorůstání kořínky rostlin.

Potřebná údržba

Na rozdíl od šikmých střech vyžadují ty ploché pravidelnou pozornost. Měly by se kontrolovat alespoň dvakrát ročně, na podzim a po zimě, která nejvíce ohrozí celistvost střešního pláště a odhalí nedostatky. Třeba udržovat průchodné okapové žlaby a svody, kontrolovat všechny spoje. Klempířské plechy je vhodné alespoň jednou ročně natřít, pokud nejsou z bezúdržbového materiálu. Při zjištění porušení struktury střešního pláště vždy přivolejte odborníků. Nezasahujte do něj sami jakýmkoliv způsobem, zejména, pokud je nová nebo rekonstruovaná plochá střecha ještě v záruce. Jinak zanikne možnost reklamace materiálu a realizace.