Srpnový řez: Po sklizni péči o ovocné stromy nekončí

Srpnový řez: Po sklizni péči o ovocné stromy nekončí 1

To, že zimní řez ovocných stromů je hlavní a letní jen doplňkový už dávno neplatí a to především v případě peckovin.

To, že některé typy větví seříznete už v létě, bude mít pozitivní vliv například na hospodaření stromu s vodou, živinami či na jeho dobré přezimování.

Pokud vyrodené větve seříznete hned po sklizni plodů, zbytečně nebudou odčerpávat vodu a živiny, které tak mohou proudit do ponechaných perspektivních výhonků.

 Stejně třeba korunu zbavit mladých vlků, které vyrostly v aktuální sezóně.
Korunu můžete seříznout prakticky u všech ovocných druzích pěstovaných v tvarech, u nichž je jeho dominance prvořadá. Řezat můžete i zahušťující či slabě vyvinuté výhonky rostoucí dovnitř koruny. Nezapomeňte na výmladky vyrůstající z podnože a z kmene stromu, ani na mechanicky poškozené, chorobami a škůdci napadené nebo deformované výhonky a větve.

Provést lze i plánované odstranění hlavních větví z důvodu mechanického poškození nebo cílené obnovy či rekonstrukce koruny. Velké rány důkladně zatřete abyste předešli klejotoku.

Broskve a spol.

Vyrodené větve broskví, nektarinek a meruněk, na kterých se v daném roce nacházela úroda jsou prohnuté tenké vyčerpané, bez vitality, s minimální schopností diferencovat květní pupeny a proto neperspektivní na další tvarování.

Co nejdříve po sklizni plodů je proto třeba odstranit řezem na převod na vhodně položenou perspektivní větev, případně řezem na konárový kroužek – například při obměně rodivé výhonků na terminálu štíhlých vřeten broskví a nektarinek. Použijte ostré nůžky, které při přechodu na další strom vždy vydezinfikujte, abyste předešli šíření chorob.

Rány starších větví zatřete stromovým balzámem nebo latexem s přídavkem fungicidu. Menší rány na letorostech nezatírejte. I bez nátěru dobře a rychle regenerují.