Nové trendy v designu krbu

Nové trendy v designu krbu 1

Základní princip – topení dřevem – zůstává i v současném krbu nezměněn. Přestože spalování dřeva a zejména zbavování se popela je méně hygienické, stále je dřevo jako palivo nejoblíbenější. Hlavní konkurenti jsou krby na biolíh, které nepotřebují komín ani žádnou údržbu. Jejich výkon je však nízký a oheň nemá charakteristický zvuk ani tvar. Absence kouře působí uměle.

Design krbu vychází ze dvou základních principů, a to:
– krb jako součást architektury
– krb jako solitér
U krbu, který je součástí architektury a vychází z členění a kompozice stavby, je důležité, aby byl budován v rámci hrubé stavby. Často totiž architekti při návrhu takového krbu experimentují se statikou vysouváním nebo optickým nadlehčením hmoty, kterou je nutno kotvit do obvodových stěn, popřípadě stropů. Detaily je dobré projednat s realizační firmou, která se bude na stavbě krbu podílet. Je to hlavně dimenzování komína, přívodu vzduchu a vůbec reálnost takové stavby z hlediska souladu s fyzikálními zákony. Materiálově dominují materiály použité i jako zdivo, a to bílá omítka, lícová cihla, beton.
Krb jako solitér je více součástí zařízení interiéru. Umisťuje se například do nábytkových sestav, nebo jako volně stojící tvoří dominantu prostoru, ve kterém se nachází. Pro správnou funkci však i zde platí, že správný komínový systém a přívod vzduchu musí být předpřipravené. Nejčastěji používaným materiálem je ušlechtilý kámen, keramika. V poslední době přibývají pokusy iz materiálů méně nebo dosud vůbec nepoužívaných, například ohrdzené železo, sklo, dřevo.

Otevřený krb, krb s vložkou nebo pec?

V krátkosti by se toto téma dala zjednodušit asi tak, že pokud máte v plánu topit soustavně celou zimu, pořiďte si pec. Pokud budete topit jen občas, je vhodnější krb s vložkou. Pokud krb potřebujete jen na efekt, nebo vám množství kovu na vložce překáží a pro jakousi „čistotu vztahu“ mezi vámi a ohněm, otevřený krb je správným řešením. Na trhu jsou i tzv. „Skryté“ krbové vložky, které při vysunutých dvířkách vidět jen při detailním zkoumání. Krb takto můžete používat jako otevřené ohniště, po zavření dvířek zas jako krb s vložkou.

Tvar krbu

Vzhled současného krbu se přizpůsobuje vzhledu ostatního zařízení interiéru. Dal by se vyjádřit slovy jako: minimalistický, jednoduchý, čistý. Převládají spíše málo výrazné barvy jako šedá, bílá, případně dominuje „surový“ povrch materiálů. Formát ohniska se táhne spíše do šířky, případně se otevírá z jedné nebo obou stran. Krby se častěji umisťují na dominantní stěny, řešení v rohu je stále vzácnější. Na ústupu jsou i půlobloukový, případně prizmatické tvary prosklení.

Kdy myslet na krb

Určitě myslete na krb již ve fázi projekce, aby byl komín vhodně umístěn a měl dostatečný průměr. V této souvislosti chci poznamenat, že ve většině současných řešení je komínový průměr 200 mm nedostatečný. Například krb šířky 1 m potřebuje komínový průduch 250 mm, a pokud krb otevřeme z obou stran, už je to 300 mm. Také je dobré v projekční fázi naprojektovat přívod vzduchu pro hoření v krbu, případně jiné sítě, které může krb vyžadovat,  například elektrickou přípojku, pro teplovodní vytápění jsou to stoupačky, přívod vody a odpad do kanalizace. Návrh krbu nebo pece ovlivňuje návrh vytápění domu, zejména podílem na vytápění, ale i drobnostmi, jako je umístění termostatů apod.