Nezapomeňte na nezbytné doplňky na vašem plotě

Nezapomeňte na nezbytné doplňky na vašem plotě 1

Ať už si vyberete jakékoliv oplocení, jeho povinnou výbavou je prostor na plynoměrovou a elektroměrovou skříň. Nezapomeňte ani na popelnice.

Před každý rodinný dům osadí dodavatelé energií do typizovaných skříní na hranici pozemku elektroměr, nebo i plynoměr. Určitě budou v takovém stavu působit neesteticky.

Stejně jsou nutné i nádoby na odpad, a ty přece nenecháte stát jen tak volně před domem. Všechny tyto nezbytné doplňky domu lze vhodně sladit a včlenit do oplocení.

Esteticky schované

Nádobu na odpad vám po zkolaudován domu a přihlášení na odvoz odpadu dodají z místního úřadu. Můžete si ji pořídit i sami, ale musí být typově přizpůsobena vozové technice na vysypávání odpadu ve vaší lokalitě.

Odpadky nádob třeba najít místo v rámci pozemky, v blízkosti domu a podle hygienických předpisů alespoň 10 metrů od oken. Koš by měl být přístupný ze dvou stran – z ulice iz pozemků.

Nejčastěji se situuje do výklenku ve oplocení zabezpečeném brankou. Takto není nádoba na očích a je chráněna před deštěm či odcizením. V době vysypávání ji jako vlastník nezapomeňte zpřístupnit nebo vynést na ulici. Vynalézavé je osazení popelnice v otvoru plotu na kovové otáčivé konstrukci.

Esteticky přiznané

Elektroměr i plynoměr musí být na veřejně dobře přístupném místě, chráněném před povětrnostními vlivy, prachem a poškozením. Nejlepší na hranici pozemku, zakomponované do oplocení.

Pokud je umístíte do společného výklenku, musí být odděleny. Pokud překryjete výklenek dvířky, údaje na odečítání by měly být stále viditelné. Pokud nedokážete vhodně překrýt skříně elektroměru a plynoměru, můžete je schovat za zeleň. Buď za stálezelené keře vysazené před plotem, nebo za výrůstky popínavých rostlin a visících rostlin na plotě.