Kompost je černé zlato zahrádkáře: Co můžete kompostovat?

Kompost je černé zlato zahrádkáře: Co můžete kompostovat? 1

Uvážliví zahrádkáři nikdy nedávají zahradní odpad mezi ostatní smetí určené na zlikvidování. Je to přece výborný materiál na kompost – černé zlato zahrádkáře.

Co se může ukládat na kompost?

Kompostovat můžete vše, co jste pěstovali v zahradě a nehodí se ke konzumaci, a také různý org Anička odpad z domácnosti , například vaječné skořápky, kávovou sedlinu, čajové sáčky, lepenku a novinový papír, kuchyňské papírové utěrky a ubrousky, podestýlku domácích zvířat, zvadlé hrnkové rostliny i řezané květiny.

Kůra jižních plodů obsahují látky, které brzdí růst hub, proto se rozkládají velmi pomalu. Na kompost můžete ukládat i plevele , avšak pouze pokud nekvetly a  nezačaly tvořit semena.

A co tam nepatří?

Na kompostu nemají co hledat tuky a oleje , zbytky jídel živočišného původu a pečivo (přilákají krysy), sáčky z vysavače, časopisy, chemicky ošetřované dřevo a rostlinné části napadeny chorobami.