Nátěrové izolace pro koupelny a sprchy

Nátěrové izolace pro koupelny a sprchy 1

Části stavebních konstrukcí z materiálů citlivých na vlhkost a vodu (sádrové omítky, sádrokartony, pórobeton, anhydritové potěry apod.) je nutné důkladně izolovat proti těmto účinkům. Pokud je nutné vzhledem k druhu podkladu provést ve sprchách či koupelnách utěsnění pod obklady a nelze použít konvenčních způsobů, volí se s oblibou izolace nátěrové.

Velmi osvědčený typ stěrkové izolace tvoří vodotěsný pružný systém PCI – Lastogum doplněný o těsnící pásky, lepidla a spárovací hmoty. PCI – Lastogum je jednosložková pryskyřičná disperze, určená pro vnitřní použití, do vlhkého prostředí a vhodná na savé podklady citlivé na vlhkost.

Penetrační nátěr

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez hnízd kavern a trhlin.

Savé podklady se penetrují nátěrem PCI – Gisogrund.

Nátěr se nechá zaschnout.

Nanášení první izolační vrstvy

Po zaschnutí penetračního nátěru se válečkem, štětkou či štětcem nanese první neředěný nátěr PCI – Lastogum.

Těsnění rohových spár a průchodů trubek

Do první vrstvy zaschlého nátěru PCI – Lastogum se vloží těsnící pásky PCI – Dichtband a těsnící manžety PCI – Dichtmanschette. Přečnívající okraje se v dalším kroku překryjí druhou vrstvou PCI – Lastogum.

Nanášení druhé izolační vrstvy

Druhá vrstva PCI – Lastogum se nanáší asi po 1 hodině po nanesení první vrstvy. Nátěr beze zbytku překryje první nátěr včetně okrajů těsnících pásek a manžet. Po vyschnutí (cca po 1-2 hodinách) je možno začít s pokládkou obkladů a dlažeb.

 Výhody izolace PCI – Lastogum:

– Již po cca 2 hodinách od nanesení izolace, lze začít s pokládkou obkladů a dlažeb

– PCI – Lastogum je jednosložkový nátěr, ihned připravený k použití

– PCI – Lastogum je vodotěsný, pružný, překlenuje trhliny a vyrovnává napětí a změny tvaru podkladu a výkyvy teplot.

– Neobsahuje rozpouštědla a nezapáchá.

– PCI – Lastogum se ihned po zaschnutí přímo obkládá.

– Maximální spotřeba při dvou nátěrech je 1 kg PCI – Lastogum