K čemu slouží požární dveře?

K čemu slouží požární dveře? 1

Prvořadým účelem protipožárních dveří je zachraňovat životy a zastavit postup požáru na podporu unikajících i protipožární činnosti. Jsou důležitou součástí pasivního protipožárního systému budovy a základním požadavkem pro převážnou většinu prostor včetně obytných budov, veřejných budov, kanceláří a továren (je třeba zkontrolovat specifické stavební předpisy).

Hlavní funkce protipožárních dveří jsou:

  • Pro umožnění výstupu z prostoru a pro uzavření po uvolnění
  • Chránit únikové cesty před účinky požáru (kouř, plyny a plameny)
  • Potenciálně omezit množství dostupného kyslíku a zpomalit růst požáru

Protipožární dveře jsou vyráběny tak, aby odolávaly šíření požáru po určitou dobu, běžně minimálně 30 minut. To dává lidem čas opustit budovu únikovou cestou, pokud jsou jiné cesty zasaženy účinky požáru.

Protipožární dveře jsou konstrukčním prvkem, který zahrnuje rám, dveřní křídlo a veškeré příslušenství a kování. Mohou být pevné nebo vyrobené se speciálním jádrem, často lněnou deskou nebo dřevěným kompozitním materiálem. Budou opatřeny bobtnajícím těsněním, instalovaným v rámu nebo křídle, které utěsní dveře při nárazu tepla a zastaví šíření ohně a/nebo kouře kolem okrajů dveří. Dveře budou podobně opatřeny kouřovým těsněním, které zabrání průchodu kouře v raných fázích požáru.

Protipožární dveře musí být nainstalovány správně v souladu s pokyny výrobce a musí obsahovat specifikované kování a další zařízení, která představují dveřní sadu jako původně testovanou, protože to je kritické pro výkon dveří v případě požáru. Britská dřevozpracující federace věří, že certifikace třetí stranou je jediným způsobem, jak zajistit, aby byly požární dveře vyráběny konzistentně, aby chránily životy a zachraňovaly majetek.

Údržba protipožárních dveří

Vzhledem k jejich důležitosti při ochraně životů je nezbytné, aby protipožární dveře procházely pravidelnými kontrolami. Frekvence pravděpodobně závisí na mnoha faktorech, včetně stáří a stavu dveří a jejich četnosti používání. Protipožární dveře chránící schodiště budou používány mnohem častěji než dveře montované například do kotelny. Protipožární dveře by měl vždy správně namontovat kompetentní instalační technik, protože se jedná o pečlivě navržené protipožární zařízení. Podobně by je měly kontrolovat a udržovat kompetentní osoby.

Kontrola protipožárních dveří v 5 krocích

Tato jednoduchá kontrola v 5 krocích by vám měla zjistit, zda vaše protipožární dveře splňují standard:

  • Zkontrolujte certifikaci – U moderních dveří by měl být nahoře (nebo někdy na straně dveří) štítek nebo barevná zátka, která by ukazovala, že jde o certifikované protipožární dveře. Starší dveře však takové označení nebo štítky nést nesmějí. Jejich design a konstrukce se budou lišit od modernějších dveřních sad (nemusí mít například žádné bobtnavé nebo kouřové těsnění, ale budou opatřeny dveřní zarážkou 25 mm). Tam, kde je v křídle nebo jako součást lemování instalován průhledový panel nebo jiné zasklení, mělo by být ohnivzdorné a správně namontované. Mnoho protipožárních dveří je vybaveno drátěným sklem, ale tam, kde jsou instalovány čiré panely, je třeba zkontrolovat, zda na nich není příslušná leptaná značka (obvykle v jednom rohu), která potvrzuje, že se jedná o požárně odolný typ.
  • Změřte mezery – Mezery kolem protipožárních dveří by měly být trvale menší než 4 mm. V případech, kdy jsou mezery nadměrné nebo nerovnoměrné, může to napravit nastavení rámu nebo křídla, jinak může být výměna jedinou alternativou. Křídlo a rám by měly být také zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že nejsou ohnuté nebo zkroucené. Pokřivené, prohnuté nebo zkosené dveře se obtížně opravují a běžně vyžadují výměnu.
  • Posouzení těsnění – Nadouvací a kouřové těsnění (často kombinované) kolem modernějších protipožárních dveří jsou prvořadé pro zajištění jejich účinnosti při požáru, jako by žádné nebyly nebo pokud by byly poškozené, dveře by mohly být ohroženy, takže je životně důležité nahlaste všechna poškozená nebo chybějící těsnění.
  • Uzavře se úplně? – Otevřete dvířka a nechte je samy zavřít. Pokud se zcela nezavře sám, není pravděpodobné, že by v případě požáru fungoval efektivně. Pokud jsou dveře drženy otevřené normálně (například na elektromagnetickém zařízení pro zadržování otevřených dveří), mělo by to být podobně zkontrolováno během týdenního testu požárního poplachu, aby se zajistilo, že se dveře uvolní a zavřou, když zazní poplach. Dosednutí dveří, pantů a samozavíracího zařízení nebo západky mohou účinně ovlivnit zavírání dveří.
  • Zkontrolujte panty – Pokud panty nejsou pevně připevněny, mají chybějící/zlomené šrouby nebo jsou špinavé či netěsné, mohla by být narušena integrita dveří a mohou vyžadovat údržbu. Správně udržovanými panty lze ušetřit cenný čas.

Na základě výše uvedeného nebudete mít problém si u nás vybrat ty správné protipožární dveře.