Funkční a konstrukční rozdělení komínů

Funkční a konstrukční rozdělení komínů 1

Konstrukce stěny komína je základním stavebním parametrem komína, který se musí splňovat tepelně technické vlastnosti, hydraulické požadavky, požární i bezpečnostní požadavky a požadavky na mechanické vlastnosti v závislosti na parametrech zplodin a okolního prostředí komína.

Základní rozdělení komínů je podle konstrukce stěny. Stěna komína představuje konstrukci mezi vnitřním lícem komínového průduchu a vnějším povrchem komína. Konstrukce stěny komína je základním vsazených parametrem komína, který musí splňovat mnohé požadavky.

Komíny se dělí na jednovrstvé a vícevrstvé. U jednovrstvého komína je stěna tvořena z jednoho materiálu, který má takové vlastnosti, že vyhovuje i požadavkům pro odvod zplodin, tak požadavkům na okolní prostředí komína. Zjednodušené jednovrstvé komíny se mohou dělit na podtlakové a přetlakové. Stěna vícevrstvého komína je tvořena z několika materiálových vrstev. Tyto komíny se také dělí na podtlakové a přetlakové.