Víte, co vše se ukrývá pod slovem podlahové topení?

Víte, co vše se ukrývá pod slovem podlahové topení? 1

Příjemné klima, nohy v teple a příznivý vliv na zdraví, to vše se ukrývá pod slovním spojením podlahové vytápění.

Výhoda vyhřívané podlahy je ve způsobu, jakým se šíří teplo. Předává ho zejména sáláním, ne cirkulací vzduchu. Prostor tak vytopí bez rozvíření prachu, bez snížení vlhkosti vzduchu, což ocení nejen alergici. Nehrozí ani to, že děti při hraní na podlaze prochladnou, ani žádné riziko zranění jako při topných tělesech.

Přestože podlahové vytápění dává více svobody v zařizování interiéru, i zde počítejte s určitými omezeními. Zatímco nábytek s vysokými nohami jako jídelní stůl může kdykoliv měnit své místo v místnosti, solitéry s nízkými nohami jako skříně či sedací souprava už ne. Sníží totiž výkon podlahového vytápění až o polovinu, stejně i rozměrný koberec. Rozmístění nábytku i koberců si proto dopředu promyslete. Projektant to zohlední při návrhu podlahového vytápění.

Stejně jako druh nášlapné vrstvy. Co se týče materiálu, vyhovují všechny běžně dostupné podlahové krytiny, hledejte však produkty s tepelným odporem menším než 0,15 m2K / W. Pamatujte na to i při pozdější výměně podlahoviny, aby se vám to nevypomstilo na sníženém výkonu vytápění.

Limitující použití

S požadavkem nepřekročit maximální přípustnou povrchovou teplotu podlahy souvisí slabina podlahového vytápění, omezený výkon. Zatímco u novostaveb s dobrými tepelně parametry to obvykle nepředstavuje žádný problém, při starších budovách může být nedostačující.

Chybějící výkon se však dá vykrýt stěnovým vytápěním. Výhodnější je kombinovat sálavé systémy navzájem jako s radiátory, vzhledem k potřebě nižší teploty otopné vody v okruhu pro podlahové vytápění a odlišné nároky na regulační techniku. U starších budov pro instalaci podlahového vytápění může být limitující i nedostatečná únosnost stropu či světlá výška. Existují však i systémy speciálně určené na rekonstrukce, provedeno suchým způsobem.

Dva rozdílné světy

Vyhřívanou podlahu si můžete zvolit s teplovodním nebo elektrickým systémem. Provozní náklady teplovodního závisí od zdroje tepla. Optimální je kombinace s tepelným čerpadlem, popřípadě, pokud se rozhodnete pro zemní plyn, s kondenzačním kotlem.

Elektrické podlahové vytápění nepotřebuje vlastní zdroj tepla, kabely, respektive rohože, jsou napojeny na elektrickou síť. Vstupní náklady jsou sice nižší, ale provozní náklady vyšší. Z elektrických systémů je úspornější akumulační varianta než přímotopný.

Teplo vznikající v odporových kabelech v čase nízkého tarifu se totiž shromažďuje v akumulační vrstvě. Uvolní se podle nastavené regulace. Přímotopný varianta má však kratší reakci, rychle se roztopí a odevzdá teplo. Pro vyšší provozní náklady se uplatňuje jako doplňkové vytápění, například v koupelně.

Důležitá kvalita

Na teplovodní vytápění se používají nejčastěji plastové trubky, případně kompozitní. Kvalita plastových může navzájem lišit, zejména co se týče těsnosti. Problémem je difuze kyslíku přes stěnu hadic do topné vody, která způsobuje korozi kovových částí v topném okruhu.

Propustnost kyslíku nesmí překračovat 0,1 g / m3. Prvotřídní trouby však dosahují pouze zlomek této hodnoty. Také účinně tlumí zvuk kolující vody. Aby byly trubky více chráněny, je lepší umístit je do systémové desky s vylisovanými výstupky, které usnadní i položení hadic.

Elektřina s povolením

Pokud používáte elektřinu k vytápění, můžete využívat cenově zvýhodněnou tarifu, kterou zaplatíte i za provoz všech elektrických spotřebičů v domácnosti. Distribuční společnost elektrické energie je třeba žádat o souhlas s instalací elektrického vytápění v předstihu. Pro vysokou vytíženost rozvodné sítě nemusí být povolení samozřejmost.

Elektrické podlahové vytápění

+ Nižší vstupní investice a náklady na montáž, žádné výdaje na údržbu 
+ nepotřebuje vlastní zdroj tepla, ale třeba řešit samostatně ohřev vody 
+ provoz v jednotlivých místnostech není podmíněna zapnutím celého systému 
 vyšší provozní náklady v domech s velkými tepelnými ztrátami 
 nedá se použít na chlazení

Tip

Výhodnost konkrétního typu vytápění si můžete porovnat například na www.tzb-info.cz