Nástavba

Nástavba 1

Pokud vám již dům nevyhovuje z hlediska prostorových nároků, nemusíte se ohlížet po novém. Můžete si ho zvětšit.

Větší obytnou plochu lze získat podkrovním vestavbou nebo střešní nástavbou. Zásadní rozdíl mezi nimi je v náročnosti stavebních prací. Zatímco při první alternativě jen upravujete prostor pod šikmou střechou na bydlení, nástavbou stavíte zcela nový prostor.

Podkrovním vestavbou se vzhled ani konstrukce střechy výrazněji nezmění. Při nástavbě přibude další patro, čímž vznikne nový dům s přidanou hodnotou. Změní se jeho velikost i tvar. Můžete se při tom vyhnout nedostatkem a všemu, co bylo na domě spáchané před lety.

Při obou způsobech je třeba stavební povolení, protože se zasahuje do nosných konstrukcí a technického vybavení domu. Navíc, jelikož se nástavbou mění vzhled domu, může stavební úřad vyžadovat i územní rozhodnutí.

Vsaďte na nástavbu

Finančně, časově i realizačně je méně náročnější nástavba plnohodnotného podlaží s rovnou střechou, Zvláště na domě s plochou střechou se nabízí takové řešení.

Na stavbě se šikmou střechou je to komplikovanější, protože původní střešní krytinu a krov třeba nejdříve odstranit a po dokončení znovu postavit. Plnohodnotné podlaží se stejnou světlou výškou po celé ploše, na rozdíl od podkrovních prostor, dává lepší předpoklady na dobře vyřešenou dispozici.

Nejsou zde omezení například k umístění schodiště, které může být i při obvodové stěně, což v podkroví pod šikminami možné není. Z architektonického pohledu lze nástavbu pojmout jako něco nového, nezávislé, položené na spodní stavbě nebo s ní harmonicky srostlé a vznikne zcela nový celek.

Než začnete

Ještě před samotnou realizací nástavby musí statik posoudit, zda je vůbec možná a do jaké míry se mohou zatížit základy a nosné stěny bez poškození. Výsledek ovlivní i výběr stavební technologie.

Důležitý je také technický stav a kapacita inženýrských sítí. Pokud jsou nevyhovující, musí se vyměnit. Je dobré si ještě v předstihu promyslet, kudy povedou nejen nové sítě, ale i schodiště a komín.

Vyhnete se tak zbytečným komplikacím během stavby. Pokud dům vytápíte plynem, určitě si prověřte i kapacitu svého kotle, zda zvládne vytopit i další podlaží.

Nové konstrukce

Nové patro lze vyzdít nebo smontovat stejně jako nový dům. Aby byly základy zatěžovány co nejméně, je třeba volit lehké stavební materiály. Klasické zdění vlhkými procesy trvá déle a dům se včas přemění na staveniště. Montáž podlaží z prefabrikátů s vyloučením mokrých procesem je rychlejší.

Všechny části nástavby se vyrobí ve výrobní hale a po přivezení rychle smontují na připravené střeše bez ohledu na roční období. Stejně i nové příčky lze postavit klasickou mokrou cestou. Doporučené řešení je však suchý způsob ze sádrokartonových, sádrovláknitých nebo dřevoštěpkových desek.

Tyto technologie jsou čistší, rychlejší a nezatěžují nosné konstrukce. Výhoda je také rovný povrch na obklady či interiérové ​​omítky. Suché procesy lze uplatnit i při konstrukci podlah, většinou ze sádrovláknitých a sadrocementových desek.

Jsou tenké, ale dostatečně pevné. Podlahové desky s vrstvou minerální vlny nebo polystyrenu vylepší zvukovou a tepelnou izolaci. Při nástavbách třeba nastavit a vyvložkovat původní komín pomocí jednoplášťového komínového systému z nerezavějící oceli. V případě nové komínové konstrukce lze použít systém s vnitřní keramickou nebo šamotovou vložkou, který je univerzální a vhodný pro všechny typy paliv.

Nová střecha

Součástí nadstavby je i nová střecha. Uvažte, zda bude šikmá nebo plochá, protože ovlivní celkový vzhled domu. Převahu mají tradiční šikmé střechy, ale ani kvalitně uzavřeným plochou střechou nic nezkazíte.

Nástavbu stačí zastřešit mělkou šikmou střechou. V případě, že chcete využít vzniklé podkroví k bydlení, musí tomu odpovídat i konstrukce střechy včetně zatepleného střešního pláště a řešení prosvětlení prostor.

Je to zdlouhavější a finančně náročnější, získáte však další obytnou plochu. Mnohem jednodušší, rychlejší a finančně méně náročná je konstrukce ploché střechy. Ta zase navíc nabízí možnost vybudování prostorné terasy.