Co s dešťovou vodou

Co s dešťovou vodou 1

Sezóna dešťů je už tady a pokud dešťovou vodu nechcete ze střechy odvádět do městské kanalizace za vysoké faktury, máte více možnosti.

Poprat se se srážkovou vodou musíte na vlastním pozemku. Její vsakování není ani možné u všech typů zemin a hornin, musí to umožnit hydrogeologické poměry pozemku. Vyloučené je to na místech, kde jsou spraše a jíly, naopak ideální v místech výskytu štěrků a štěrkopísků bez obsahu jílů a hlín.

Klasicky

V ostatních případech je třeba udělat vsakovací zkoušku a na základě ní určit koeficient propustnosti zeminy. Následně se dá výpočtem navrhnout dno a velikost vsakovacího systému. Dá se říci, že platí: čím horší je infiltrační schopnost zeminy, tím větší a rozsáhlejší vsakovací systém je potřebný.

Vsakování lze zajistit klasickou vsakovací jámou potřebné velikosti naplněnou kamenivem. Nevýhodou jsou rozsáhlé zemní práce, přesuny zeminy a štěrku a postupné zanášení okolí jámy zeminou.

Další možností je systém drenáží z drenážních trubek uložených v hloubce asi 50 cm, zabalených do geotextilie a obsypaných štěrkem. V trubkách je vody dočasně akumulována a podle propustnosti půdy pozvolna vsakování do podzemí. Tento systém je také náročný na práci, přičemž na 5 m3 klasické drenáže je nutné položit 180 metrů potrubí.

Efektivní

Efektivnější řešení jsou vsakovací bloky nebo tunely, které zadržují přitékající dešťovou vodu a pozvolna ji nechávají vsakovat. Kladou se do vykopané jámy na štěrkem zarovnán podklad. Objem zemních prací i vytěžené a přemístěné zeminy při jejich použití klesá o dvě třetiny oproti klasickým metodám. Tři drenážní bloky nebo tunely nahradí asi 3 m3 klasické štěrkové drenáže.

Zadržovaná voda

Vodu možná i zadržovat a využívat na zalévání, případně i na mytí auta či čištění zpevněných ploch v okolí domu. Na vybudování takového systému je potřebná akumulační nádrž, v níž se shromažďuje voda z okapového systému a vodní čerpadlo. Do nádrže by se neměly sjíždět listy a jiné větší nečistoty, proto je vhodné vložit do žlabů filtrační mřížky, které je zachytí. Velikost zásobníku se navrhuje dle požadavků na vodu a velikost zahrady, na 1 ár je potřebný 1 m3 vody. Pomocí čerpadla a potrubí lze dešťovou vodu rozvést na několik odběrných míst. Oceníte, zejména v případě poruchy dodávky pitné vody, pokud budete mít i jednu toaletu napojenou na tento systém.