Větrejte ve skleníku a předcházejte plísním a chorobám

Větrejte ve skleníku a předcházejte plísním a chorobám 1

Větrat skleník je třeba, kdykoliv je to možné. Namontujte si zařízení na automatické otevírání oken. Když je příznivé počasí, mohou být dveře skleníku otevřeny celý den.

Předcházejte chorobám

V tomto období je větrání skleníku nejdůležitější činností zahrádkáře. Správným větráním, a tedy výměnou vzduchu zabezpečujete uvnitř optimální podmínky, snižujete hrozbu napadení škůdci a předcházíte výskytu chorob. Kromě přívodu čerstvého vzduchu, který závisí na počtu a uspořádání oken, je důležitý i pohyb vzduchu, který zajistíte nainstalováním pokojového ventilátoru.

Automatické zařízení

Jelikož nelze ustavičně sledovat podmínky ve skleníku a při každém zakolísání teploty okamžitě manipulovat s okny, je třeba se o to postarat automatickým zařízením. Skleník by měl mít zabudované nejméně dvě, lépe však čtyři okna. Pokrývající nejméně 10 procent vnější plochy s automatickým otevíráním.

Skleník, který nemá alespoň jedno střešní a jedno boční okno automatické, nemůže splňovat svou funkci. Čím je skleník menší, tím lepší větrání třeba zabezpečit, proto už při kupování hotových dílů nebo při plánování výstavby skleníku zvažujte, kolik oken bude mít a jaký prostor vyvětrají.

Automatické ovládání oken funguje bez elektřiny, pouze činností voskové nebo plynové trubice, jejichž obsah se teplem roztahuje a větrací okno otevírá pomocí páky. Osvědčilo se otevírání se zabudovanou pojistkou pro případ bouře. Pojistka zajistí, že se okna zavřou už při náhlém náporu větru. Bez takové pojistky by vítr mohl nadělat ve skleníku velké škody.

Funguje i ventilátor

Pohyb vzduchu vyvolaný ventilátorem je náhradou přirozeného pohybu vzduchu účinkem větru, který je ve volné přírodě běžný. Většina rostlin je v přirozeném prostředí zvyklá na proudění vzduchu. V prostředí, kde vládnou vlhké a teplé podmínky bez jakéhokoliv pohybu vzduchu, se daří škůdcům a šíří se houbové choroby.

Dlouhodobým pozorováním bylo zjištěno, že pohyb vzduchu prospívá téměř všem rostlinám, takže umístěním přiměřeného ventilátoru do skleníku se předchází například plísňovým chorobám rajčat, ale i napadení molicemi.

Jelikož ventilátor má výkon přibližně 40 wattů, netřeba na jeho provoz hodně elektrické energie a nepředstavuje finanční zátěž.