Rozhodli jste se pro přestavbu bytu či domu?

Rozhodli jste se pro přestavbu bytu či domu? 1

O rekonstrukci bytu nebo domu začínáme obvykle přemýšlet v jednom z těchto tří případů: nabyly jsme starší byt a chceme si jej vytvořit podle vlastních představ, druhým důvodem bývá, že technický stav stavebních konstrukcí a instalací je velmi špatný a nakonec častým důvodem pro takové rozhodnutí je nutnost změnit dispozici bytu či domu v důsledku změněných rodinných poměrů.

Cílem přestavby je, samozřejmě kromě estetické stránky, mnohé věci modernizovat, vylepšit, zkvalitnit, zkultivovat, zkrátka vytvořit v moderním duchu. Mnohokrát jde o nové funkční využití prostor vytvořených změnou dispozice bytu. Při přestavbě bytu nebo domu půjde podle potřeby o rekonstrukci stavebních konstrukcí, výměnu a úpravu instalačních rozvodů, výměnu dveří a oken a mnoho jiných drobnějších úprav, souvisejících se zamýšlenými změnami. Je třeba udělat toto všechno najednou, protože jak se známe, když bude všechno hotové, už se nám nebude tak brzy chtít do dalších úprav, abychom si nerozbili „hnízdečko“.

Změny konstrukcí

Již při návrhu nosného systému domu je vhodné počítat s tím, že možná v budoucnu budou potřebné změny dispozice a tímto způsobem by byla zajištěna flexibilita konstrukce, která umožní přestavovat či dostavovat podle budoucích vznikajících požadavků. Co se týče stavebních zásahů, je flexibilita a variabilita bytu často limitovaná rozmístěním oken, jejich velikostí a počtem, plochou bytu a hlavně konstrukčním nosným systémem, ať už stěn nebo sloupů. Skeletový nosný systém umožňuje největší flexibilitu, protože stěny jsou jen výplní, a tak je možné jakkoli členit prostor. Tento konstrukční systém se však při bytových domech velmi nepoužívá a už vůbec ne u rodinných domů. Obvykle se při rekonstrukcích bytů setkáváme se systémem příčných a podélných nosných stěn. Nejideálnější situace vznikne při rekonstrukci a přestavbě bytové jednotky, pokud nosnými prvky jsou jen stěny obvodové a vnitřní příčky můžeme odstranit a podle potřeb vytvořit jinde nové příčky. I nosné stěny uprostřed dispozice se dají přizpůsobit, ale je třeba změnu řešit za účasti statika. Pokud se změny při přestavbě bytu týkají statického systému budovy, je nutné mít stavební povolení. Při drobných stavebních úpravách stačí podat stavební oznámení. Pokud půjde o změnu nosných a obvodových stěn, je nezbytností statický posudek. Statik posoudí, vypočítá a navrhne řešení, například, Pokud se změny při přestavbě bytu týkají statického systému budovy, je nutné mít stavební povolení. Při drobných stavebních úpravách stačí podat stavební oznámení. Pokud půjde o změnu nosných a obvodových stěn, je nezbytností statický posudek. Statik posoudí, vypočítá a navrhne řešení, například, Pokud se změny při přestavbě bytu týkají statického systému budovy, je nutné mít stavební povolení. Při drobných stavebních úpravách stačí podat stavební oznámení. Pokud půjde o změnu nosných a obvodových stěn, je nezbytností statický posudek. Statik posoudí, vypočítá a navrhne řešení, například, když je možné odstranit část nosné stěny a nahradit ji průvlakem a sloupy nebo  rámem. Častokrát lidé dělají tyto zásahy svévolně, neuvědomují si důsledky neuváženého počínání na statice domu a vystavují sebe i ostatních v domě nebezpečí, které ohrožuje život. Neznalost zákona neomlouvá, v tomto případě to platí dvojnásob.
 
Život je změna, a tak se plynutím času mění sestava a počet členů domácnosti, jejich věk, sociální vztahy, způsob života a vše, co je s tím spojené. Na Slovensku bylo tradicí, hlavně na venkově, že v jednom domě žili tři generace. Kromě tradic, často se stává, dnes iz ekonomických důvodů, že se v jednom bytě či domě nacházejí dvě nebo tři generace. U rodinných domů je to jednodušší, zvýšené prostorové požadavky je možno řešit ve většině případů přístavbou, nástavbou či bydlení v podkroví. V bytovém domě je tento problém řešitelný těžší. U starších domů nejčastějším řešením je možnost byt v nejvyšším podlaží vertikální spojit s podkrovím, pokud to tvar střechy dovoluje. Mladí lidé mají rádi bydlení v podkroví.

Prostorové uspořádání bytu

Dispoziční řešení bytů dnes vypadá podstatně jinak než tomu bylo v minulosti. Pokud se někdo rozhodne pro přestavbu bytu z prostorových důvodů, musí brát v úvahu životní styl a způsob užívání bytu všech členů domácnosti, brát ohled na jejich potřeby a záliby. Je praktické uvažovat trochu dopředu, předpokládat například možné zdravotní omezení u starších členů rodiny, předvídat měnící se zájmy tak u dětí, tak u dospělých, ke příkladu, že se z nich stanou lidé na důchodu. Při novém dispozičním řešení bytu třeba například myslet na zřízení přípojek k internetu, TV a pod. v každé obytné místnosti. Je nutné si dobře promyslet všechny činnosti, které budou v bytě dít ať už fyzické nebo duševní aktivity, s tím spojený hluk apod. Vše se odvíjí od sestavy a počtu členů rodiny a případně jejich návštěv.
 
Pro dispozičně-provozní řešení bytů a bytové interiéry jsou dnes charakteristické otevřené propojení jednotlivých funkčních celků bytu. Týká se to hlavně spojování obývacího pokoje, jídelny a kuchyně do jednoho celku, děleného pouze pokud opticky. Dnešní rodina se setkává stále méně vzhledem na pracovní a zájmovou zaneprázdněnost jejích členů. Člověk je tvor individuální, proto pro někoho může být vhodné, že po příchodu domů se zavře do své místnosti, ale pro jiného mohou být vhodnější otevřené prostory, které umožňují vzájemné setkávání, kontakt a komunikaci členy rodiny. Tento přístup závisí na činnosti, kterou lidé během dne provádějí. Pokud je někdo celý den v kontaktu s lidmi, touží mít ve večerních hodinách klid a opačně. Variabilitu prostor je možné dosáhnout například posuvnými nebo skládacími stěnovými prvky, které se používají podle potřeby. Iv menším bytě, pokud se zruší některé příčky, lze vytvořit pocit prostornosti a vzdušnosti a často i větší prosvětlení prostor.
 
Jak již bylo zmíněno, nesmíme při přestavbě bytu či domu zapomenout na zájmové činnosti členů domácnosti, rozvíjení svých „koníčků“. Hobby uživatelů bytu může být opravdu nejrůznějšího charakteru, ale třeba pro něj vytvořit své místo. Nejideálnější by bylo, ale s tím samozřejmě musí všichni souhlasit, vyčlenit ve velkých prostorech koutky pro různé činnosti, ale tak, aby každý člen tím nebyl vyhoštěn z dění rodiny. Ať už půjde o menší dítě nebo starého člena rodiny, každý by měl své místo pro své hobby, svůj koutek, ale přitom by byly rodinní příslušníci jakože spolu. Vždyť záliby bývají různé, např. ruční práce, čtení, hudba, sbírání nejrůznějších předmětů, kutilství a pod.
 
Zvláštní kategorií v domácnosti jsou staří a nemocní lidé. Třeba jim přizpůsobit životní podmínky jak se jen dá. V první řadě je vhodné odstranit prahy v dveřích, protože takto vzniká nejvíce úrazů a zlomenin. K nebezpečí úrazu přispívá i špatné osvětlení, proto je třeba řešit osvětlení místností tak, aby všude byl dostatek světla a dobrá viditelnost. Pokud je to možné, je třeba přizpůsobit například nábytek, zárubně dveří, aby bylo co nejméně ostrých rohů, tedy spíše se hodí oblé hrany. V případě pádu má být co nejméně zraňujících prvků, například sklo je vhodné použít bezpečné nerozbitné. Ramena schodů, chodby, koupelnu a WC je vhodné opatřit madly ve výši, která je vhodná pro dotyčného člena rodiny. Stejně madla třeba použít při sprchovém koutu nebo vaně. Pro starší členy rodiny je dobré v koupelně vyměnit těžko přístupnou vanu za sprchu se sedadlem. Zvlášť třeba byt přizpůsobit, pokud se v něm bude pohybovat tenisu na vozíčku. Tehdy je nutné vytvořit bezbariérový vstup, bezbariérové ​​dveře, širší komunikace, kuchyň, koupelnu a WC třeba rozměrově přizpůsobit na pohyb a otáčení vozíku a stejně ovládací prvky, vypínače dát do výšky, kterou vozíčkář může pohodlně obsluhovat.

Elektrické a sanitární rozvody v bytě

Pokud se rozhodneme rekonstruovat starší byt, musíme počítat s tím, že bude třeba předělat i rozvody elektroinstalace. V těchto starých bytech je pravděpodobné, že kapacita elektrických vedení nebude dostatečná. Nedají se porovnat nároky na elektrické přípojky kdysi a dnes. Kdysi se počítalo pouze s osvětlením a pár elektrospotřebiči. V současné době v bytě stále přibývá nových a nových zařízení, které fungují na elektrický proud od spotřebičů, přes zařizovací předměty až po tepelné a bezpečnostní senzory. Moderní flexibilní řešení elektroinstalace představuje vytvořit ji tak, aby byla možnost napojit se tam, kde to potřebujeme. V případě potřeby snadno přístupné elektrické rozvody mohou být schovány ve zdi za odnímatelným krytem nebo za podhledem. Všechny elektrické instalace v bytě či domě musí odpovídat normám a musí být vyhotoveny odborně a bezpečně. Zvláště je třeba si dát pozor na uzemnění, aby nedocházelo k úrazům elektrickým proudem, které mohou být i smrtelné.
 
Při rekonstrukci bytu se většinou přistupuje i ke změně vedení a výměně rozvodů vody a kanalizace. V dnešní době je například výhodou skrytá nádržka na vodu na WC ve stěně a neubírá tak prostor v koupelně nebo samotné kabině WC a je to i estetické. Vhodným materiálem při skrytí rozvodů je sádrokarton, a tak je možno bez zásahu do zdi vytvořit předsazený systém rozvodů všech médií. V samostatném prostoru WC je praktické nainstalovat malé umyvadlo, v koupelně několik umyvadel a bidet, který není už nadstandardním vybavením.
 
Při rekonstrukci bytu či domu dochází někdy i ke změně způsobu vytápění, je na zvážení zda si nevytvořit samostatné vytápění a ohřev vody nebo zrušit radiátory a vybudovat podlahové topení.

V bytě jde i o bezpečnost

Co se týče požární bezpečnosti bytu, každý byt by měl být samostatným požárním úsekem. Velmi pomůže, pokud se hořlavý materiál umakart v bytových jádrech panelových domů nahradí zděným jádrem a použijí se materiály se sníženou hořlavostí. Bezpečnost z požárního hlediska by se zvýšila vyloučením plynu z bytu. Toto se však doporučuje provést hlavně v bytech obývaných velmi starými lidmi, protože u nich snadno dojde v důsledku zapomnětlivosti k otravám či výbuchem. Bezpečnost bytu zvyšují moderní bezpečnostní a současně protipožární vstupní dveře. Co se týče bezpečnosti z hlediska zdraví, pozornost je třeba věnovat výběru podlah a podlahových krytin, aby tyto byly protiskluzové a snadno udržovatelné. Podlahy bývají problémem iz hlediska šíření zvuku, tedy je nutné myslet na eliminaci hluku a odhlučnění bytu. Nepřiměřený hluk člověka stresuje, je nepříjemný, zdraví škodlivý a jak se říká, přinejmenším jde na nervy. Pokud se rozhodneme pro dlažbu, musí se tato položit na tlumící podklad, jinak bude v bytě pod námi zvýšená hlučnost. Ideálními z tohoto hlediska jsou plovoucí podlahy, protože nejsou v přímém kontaktu se stěnou a nedotýkají se jí. Pod podlahu je dobré dávat pružné mezivrstvy, které velmi příznivě působí na meziobratlové ploténky člověka, chůze je přirozenější a zdravější.
 
Všechny stavební materiály a povrchové úpravy aplikované při rekonstrukci bytu nesmí být zdraví škodlivé, nesmí uvolňovat škodlivé látky do prostředí a musí být bezpečné. Při koupi materiálů je vhodné žádat od dodavatele atesty a od výrobce certifikát. Na trh by měly dostávat podle zákona jen bezpečné produkty, ale vzhledem k naši bezpečnost, opatrnosti v prevenci není nikdy v dnešní době dost. Vyhnout se poškození zdraví je povinností, už jen z důvodu, abychom neměli v konečném důsledku zkaženou radost z krásné přestavby bytu nebo domu.