Proč zvolit odvětrávanou fasádu

Proč zvolit odvětrávanou fasádu 1

Na povrchové úpravy stěn, kde se používají neprodyšné materiály, vzniká tzv. „syndrom igelitového pytle“. Přirozené stavební materiály vždy obsahují určité množství vody ( volné či chemicky vázané) a to má za následek vznik plísní. Existují však systémy, které se zabývají odvětranou fasádou.

Fasády a vnitřní omítky budov jsou většinou chápány a posuzovány z hlediska estetiky a životnosti. Je však nutno zamýšlet se nad tím, že se jedná o kontaktní plochy, které zásadně ovlivňují prostředí ve kterém žijeme a že se jedná o plochy, které přímo ovlivňují i náš zdravotní stav. Určitě každý z nás dobře zná, jaký vliv na naši psychiku mají barvy, které nás doma obklopují. Bohužel na rozdíl od jiných škodlivých vlivů, jsme barvy ve většině případů schopni přímo smyslově vnímat.
      Zdravé prostředí a pohoda v interiérech je závislá na řadě okolností z nichž významné místo zaujímají materiály z kterých jsou konstrukce staveb složeny a především kterými jsou obloženy, neboť s těmito přicházíme do styku jako s prvními.
      V poslední době se hovoří o syndromu nemocných budov a interiérů. Rizika těchto stavů se přisuzují převážně chemickým látkám v interiérech, jejichž zdrojem jsou některé stavební materiály a stavební konstrukce, ale také klimatizace, zvlhčovače vzduchu a velkoplošné pokrytí povrchů konstrukcí syntetickými materiály jako jsou podlahové krytiny, nátěry, izolace, různé stěrky, květiny, domácí mazlíčci a podobně. Odborníci se k těmto záležitostem vyjadřovali většinou všeobecně, stavy konstatovali, ale v zásadě neřešili. V poslední době se však začíná stále více odborníků zabývat těmito problémy. Vyznat se v této problematice je nesnadné zvlášt pro laickou veřejnost. Množství nabídek  „zaručeně vhodných, nezávadných“, materiálů a technologií pro stavby a interiéry nás nutí k vlastnímu úsudku. Tento by měl vycházet ze znalostí přírodních, fyzikálních zákonů a ověřených zkušeností.
      Je nezbytné si uvědomit, že na pohodu a zdravé bydlení má vliv vlastní stavba, přesněji řečeno skladba stavebních konstrukcí. Jednou z rozhodujících konstrukčních vrstev, která dokáže velkou měrou ovlivnit  především náš zdravotní stav a také zdravotní stav  budov a interiérů, je v současné době zateplovaní, sanovaní či regenerovaní staveb. V této souvislosti je třeba si položit otázku, zda je zateplování nezbytností či dobrým byznysem. Určitě se shodneme, že zateplování je nezbytností, vždyť ceny energií neustále rostou a porostou, valná většina nevyhovuje tepelným normám a ani zástupci Evropské unie nebudou benevolentní k mrhání energií.  Musíme si ovšem uvědomit, že zateplování budov podstatně mění vliv stavebních konstrukcí na prostředí interiérů a vliv na naše zdraví. Nevhodným výběrem, nedodržením technologických postupů, nepoučením se z problémů se zateplením u souseda, může dojít a také dochází k poškozování stavebních konstrukcí a co je nejhorší, tak i k  poškozování zdraví uživatelů, které na rozdíl od poškozování stavebních konstrukcí nemusí a také není viditelné na první pohled a projeví se o něco později.  Je proto důležité věnovat výběru materiálů a technologií zvýšenou pozornost a to tak, aby vlivy působení na životní prostředí ve kterém se nacházíme a trávíme více jak 60% celého času byly pro nás a naše příští generace pozitivní.
               K řešení nastíněných problémů, o kterých by bylo možné psát dlouze, přispívají velkou měrou odvětrané fasádní pláště na bázi přírodních materiálů, mezi které patří obkladové cihly suchého zdění Novabrik®,které vyrábí poličská firma NOVABRIK CZECH s.r.o.
         Fasáda Novabrik® dokáže nejen vyřešit stavební defekty pláštů budov, ale dokáže současně výrazně zvýšit hodnotu nemovitosti. Novabrik® vyniká revolučním způsobem zdění spočívající v jednoduché instalaci bez použití jakékoliv malty či lepidla a navíc je vyroben z přírodních materiálů s jejich možnou 100% recyklovatelností. Na světě jsou již tisíce spokojených zákazníků a vlastníků Novabriku®, kteří oceňují jeho vysoké užitné vlastnosti. 

        Co je tedy vůbec Novabrik® ?

       Novabrik® jsou obkladové kameny určené pro suché zdění omítek jak v interiéru tak v exteriéru. Základem cihel Novabrik™ je vibrolisovaný beton. Pohledová plocha je vyráběna ve vzorech štípaný, hladký a plastický. Výrobek je chráněn celosvětovým trojrozměrným patentem, který vlastní kanadská společnost Novabrik Internacional Inc.  Všechny technické a stavebně-fyzikální přednosti fasádních cihel  Novabrik®  vyplývají z principu zavěšených fasád se zadní ventilací, které jsou charakteristické promyšleným řešením jak z hlediska technického tak ekonomického.
      Přednosti cihel Novabrik® jsou hmatatelné. Cihly jsou v omezené míře přímo spojeny s obkládanou stěnou. Pohyby a napětí stavby se proto nepřenáší přímo na fasádu a to ani při použití různých konstrukčních materiálů zdiva stavby. Vzhledem k tomu, že se plně přiznává vodorovná fazetově upravená spára a svislá spára na sraz, nedojde ani při dotvarování stavby k popraskání fasády. Případné nerovnosti vnější stěny je možné jednoduše vyrovnat  současně za použití cihelNovabrik®. Navíc se zajistí vysušení obloženého zdiva, které tak  získá nejlepší možné tepelné charakteristiky, jako je prodyšnost, akumulace, tepelná setrvačnost.
      Úplné tepelné ochrany a tím i podstatnou úsporu nákladů na vytápění je možné dosáhnout použitím fasádních izolačních materiálů na bázi minerálních vln.  Tepelná izolace je umístěna tam, kde ze stavebně-fyzikálního hlediska patří tj. na vnější straně budovy a je k izolované stěně kontakně celoplošně přitisknuta a přikotvena.  Vodní pára pronikající z interiéru budovy ven je bezpečně odvedená zadní ventilační dutinou vytvořenou mezi tepelnou izolací aNovabrikem®. Nedojde tak k provlhčení a zanesení pórů izolované stěny včetně izolační vrstvy kondenzovanou vodou a solemi. Obklad Novabrik® rovněž zabrání i vysokému přehřívání budov v létě a zajistí tak příjemné interiérové klima po celý rok.