Co potřebuje dokonalý trávník

Co potřebuje dokonalý trávník 1

Po zimním spánku je čas probudit i náš zelený koberec.

Každý trávníkář vám řekne, že zdravá barva a kompaktní vzhled vyžaduje víc než jen pravidelné sekání. No nelekejte se, té námahy není zas až tak mnoho. Jestliže i zapomenete na podzimní hnojení, nic dramatického se neděje. Nejdůležitější je jarní servis. Víte, co všechno by měl váš trávník v tomto období absolvovat?

Začínáme

Před jarním restartem třeba nechat trávu, ale hlavně po zimě promočenou půdu, trochu oschnout. Pokud již tráva stihla za ten čas podrost, je dobré ji zkosit na výšku 2 – 3 centimetry.

Pohnojte ho!

Začátkem března třeba trávník pohnojit startovacím hnojivem. Má v sobě zakomponované všechny živiny potřebné na dobrý start trávníku do nové sezóny. Účinkuje 6 – 8 týdnů. Od konce dubna se každých 8 – 10 týdnů aplikuje trávníkové hnojivo. Při aplikaci dodržujte doporučené dávky.

Mladé, novovysiate trávníky se doporučuje hnojit až po první seči. Nerovnoměrnému růstu s různou barevnou intenzitou trávníkové plochy předejdete používáním secí stroje s regulovaným dávkováním. V porovnání s ručním hnojením garantuje rovnoměrné rozsévání živin.

Řádně pročesat

Následuje vertikutace. Ideální je, pokud se provede dvěma směry, nejdříve pozdl’žne, pak příčně po celé trávníkové ploše. Vertikálním řezem se prořízne zplstnatělá tráva i kořenové baly. Hloubka řezu závisí na stavu trávníku. Mladému trávníku v dobré kondici stačí kratší řez, kterým se trávník zbaví suchých a odumřelých stébel.

Nelekněte se, po očistném procesu trávník vypadá zuboženě. Stačí mu přísun živin v podobě správné dávky a typu hnojiva a o pár dní bude fit. Kultivace by se měla provádět nejméně dvakrát ročně. Na jaře, ideálně v dubnu, a koncem srpna.

Chce to vzduch

Víte, na co slouží pískování? Rovnoměrně navrstven jemnozrnný písek provzdušňuje půdu a pomáhá v ní zadržovat vlhkost. Vápnění mletým vápencem (25 g / m2) se používá pro kyselé půdy. Poznáte je podle hojného výskytu mechů.

Chemie musí fungovat!

Vysoké pH: Poznáte podle rozrůstání se divokých druhů trav. Pomůže: Hnojivo na sulfátové či nitrátové bázi. Ty okyselují půdu, a tedy snižují pH. Optimální hodnota pH na růst jemnolistý trávy je okolo 6,0.

Nízké pH: Trávník „vypadává“ a je nekompaktný. Pomůže: Vápenec, který se prodává jako hašené vápno. Běžně ho dostanete koupit v zahradních centrech v oddělení s hnojivy.

Přebytek síry: Identifikujete podle nepřirozené barvy trávníku a nerovnoměrného růstu stébel.

Pomůže: Hloubkové prořezání drnu. Vertikutátor si nastavte na maximální hloubku prořezání – 7 cm. V průběhu roku prořízněte ještě dvakrát a minimálně jednou provzdušněte.

Nedostatek draslíku: Trávník je náchylný na plísně a sněti.

Pomůže: Draselné hnojivo. Není tráva jako tráva Anglický trávník vyžaduje největší pozornost, na výšku 3 – 4 cm se seká jednou až dvakrát týdně. V horkých suchých dnech trávník navzdory závlaze až tak vydatně neroste. Proto stačí sekat méně často a o jeden až dva centimetry vyšší než obvykle, aby tak snadno nevyschl. Sportovní a hobby trávníky nevyžadují tak časté sekání, stačí jednou týdně, v létě i méně. Svá specifika má i sekání květinových Lúčok. Aby iv příštích letech zakvetly, třeba vyčkat, dokud rostliny odkvetou a vysemenit se. Hned po sekání se trávník nehnojí ani jinak chemicky neošetřuje, mohlo by dojít k jeho spálení.

Není tráva jako tráva

Anglický trávník vyžaduje největší pozornost, na výšku 3 – 4 cm se seká jednou až dvakrát týdně. V horkých suchých dnech trávník navzdory závlaze až tak vydatně neroste. Proto stačí sekat méně často a o jeden až dva centimetry vyšší než obvykle, aby tak snadno nevyschl.

Sportovní a hobby trávníky nevyžadují tak časté sekání, stačí jednou týdně, v létě i méně. Svá specifika má i sekání květinových Lúčok. Aby iv příštích letech zakvetly, třeba vyčkat, dokud rostliny odkvetou a vysemenit se. Hned po sekání se trávník nehnojí ani jinak chemicky neošetřuje, mohlo by dojít k jeho spálení.