Střecha dům přikrývá, musí být funkční

Střecha dům přikrývá, musí být funkční 1

Funkce střechy se dlouhodobě nemění. Ale jakou střechu zvolit? Toto je základní otázka, kterou si musí položit každý stavitel nového obydlí.

Podle sklonu totiž dělíme střechy na ploché a šikmé. Každý typ je charakteristický jinými vlastnostmi, což vyžaduje osobitý přístup k řešení jejich stavby. Za plochou střechu lze obecně považovat střechu se sklonem nižším než je 10 stupňů. Jejími hlavními výhodami oproti šikmému řešení jsou jednodušší konstrukční řešení, rychlá montáž a ve většině případů i nižší cena. Nevýhodou je především menší výběr ze střešních krytin (převládají řešení z plechu nebo betonu), nižší životnost (pro silnější působení UV záření) a nižší odolnost proti povětrnostním vlivům.

Plochá střecha se však dnes spojuje i s nízkoenergetickými řešeními. Díky nízkému sklonu jsou tyto střechy výhodnější pro instalaci solárních panelů, které jsou tak schopny přijímat více slunečního záření. Jednodušší konstrukce výrazně zjednodušuje i zateplení, neboť za zatepluje pouze v jedné rovině, díky čemuž střechy mnohem jednodušší dosahují dobré tepelněizolační parametry.

Co se týče polohy, ploché střechy jsou svou konstrukcí určeny do rovinatých oblastí bohatých na sluneční svit, kde ve velké míře nehrozí extrémní výkyvy počasí. Jak již napovídá sám název, mezi šikmé střechy zařazujeme řešení, kde sklon přesahuje 10 stupňů. Šikmé střechy jsou díky svému sklonu méně vystavované povětrnostním změnám, proto je jejich plášť méně náročný na stavební materiál.

Mezi hlavní výhody šikmé střechy můžeme jmenovat obecně vyšší životnost konstrukce, vzniklý prostor pro obytné podkroví, snadnější údržbu a vyšší odolnost proti počasí. Rovněž máme možnost vybrat si z více druhů krytin (betonová, keramická, plechová nebo asfaltová). Šikmá střecha může mít více tvarových variací.

Nejčastěji používaný tvar je klasické véčko nebo sedlová střecha. O něco složitější konstrukci má střecha valbová a Polovalbová. Využívají se zejména při stavbách domů tvarovaných do L. Dalším, stále populárnějším, typem střechy je střecha pultová. Šikmá střecha se díky své konstrukci mnohem více hodí do vysokohorských oblastí.