Nepodceňte předjarní postřik ovocných stromů

Nepodceňte předjarní postřik ovocných stromů 1

Poměrně vysoké jarní teploty urychlují vegetaci všech druhů pěstovaných plodin, ale také vývin škůdců a chorob. Podle předpovědi se v nejteplejších oblastech budou teploty pohybovat těsně nad 20 ° C, pravděpodobně příštích 10 dní.

Předjarní postřik

Teplé a bezzrážkové nejbližší období vyhovuje kvetoucím druhem stromů, i těm, které se na kvetení chystají. Proto upozorňujeme na probouzející se jádroviny, při kterých je prvním ošetřením předjarní postřik, hlavně jabloní.

Předjarní ošetření má být provedena až v období, kdy se už neočekává příchod silnějších mrazů. Je velmi vhodné, pokud se dělá po delším souvislém oteplení, když je aktivována většina přezimujících škůdců.

 Dobrá účinnost je při teplotách alespoň 10  ° C, spolehlivější nad 15  ° C. Ošetřuje se od pokročilého „myšího ouška“ do fáze růžového květního poupěte.

Chemické přípravky na předjarní postřik

Speciální přípravky na předjarní postřik nejsou povoleny, avšak při vyšších teplotách a ve vyšším stádiu rašení lze použít přípravky:

  • Bulldock 25 EC (iv malospotřebitelském balení – MB)
  • Green Bull (se stejnou účinnou látkou)
  • Calypso 480 SC (i MB)
  • pouze v malospotřebitelském balení Calypso Al
  • Karate Zeon 5 CS (i MB)
  • Lambda 50 CS
  • lambda
  • pouze v malospotřebitelském balení Samuraj

Autorizované jsou proti květopasu jabloňovému, případně housenkám obecně. Je vhodné použít větší množství postřikové tekutiny (okolo 1 000 l / ha), čímž se zajistí vyšší účinnost postřiku. Předjarní postřik se neopakuje.

Hrušky chraňte proti meře hruškové

Na hruškách je významným škůdcem měřila hrušková , proti níž jsou momentálně povoleny 2 pyrethroidy přípravky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin, a to Gunner a  Lambada.

Poprvé se ošetřuje v období kladení vajíček, v tomto roce přibližně od 5. dubna do fáze růžového poupěte. Podobný účinek lze dosáhnout i předjarním postřikem.

Další postřik může být potřebný v létě s opakováním o 14 až21 dní.

Dávkování je 0,18 l / ha na 200-2000 l / ha vody. Přípravky Gunner a Lambada použijte maximálně 3krát za vegetaci.

Pozdějšími postřiky proti mšicím, ale zejména proti obaleči jablečnému, zasáhneme s přiměřeným účinkem i proti Meram. Velký význam mají přirození nepřátelé Mer, kterými jsou dravé ploštice, berušky, Denivky, škvoři, mravenci a pavouci. I když nedokáží rychle zredukovat již přemnožené mery, jsou důležitým regulátorem jejich četnosti.

Předejděte monilióze květů a výhonků peckovin

Jelikož meruňky jsou v plném květu a počasí jim bude velmi přát, nenaplní se potřeba ošetřování proti monilióze květů a výhonků peckovin před a po kvetení, proto lze toto ošetření i vynechat .

Pro  třešně si ještě musíme počkat na průběh počasí a podle toho se rozhodnout o potřebě nebo zbytečnosti ošetření.