Kupujete starý dům? Na toto si dejte pozor! (2. část)

Kupujete starý dům? Na toto si dejte pozor! (2. část) 1

Toužíte po klidném místě, kde byste alespoň víkendech zapomněli na každodenní městský stres as požitkem se nadechli zdravého venkovského ovzduší? Ideálním řešením je koupě staršího domku, který si proděláte na chalupu. Tento počin však může v sobě ukrývat mnoho úskalí, pokud vás zastihne nepřipravené. Poradíme vám na co si dát pozor.

Odborná prohlídka

Tuto absolvujete s odborníkem – buď projektantem, architektem nebo soudním znalcem, který zhodnotí stavebně technické, dispoziční a architektonické parametry. Při podezření na větší závadu vám může doporučit posouzení od dalších specialistů ve věci statiky stavby, vnitřních rozvodů, vlhnutím zdiva či požární bezpečnosti. Na základě analýzy skutkového stavu architekt zhodnotí vhodnost objektu pro budoucí využití. Podle nalezených chyb a nedostatků vám určí potřebný rozsah rekonstrukčních prací a předběžný odhad nákladů na ně. Je však počítat is možností, že stavební zásah do staršího objektu může způsobit řetězovou reakci dalších oprav, a tím i neplánovaně zvýšit výdaje.

Než podepíšete smlouvu

„Důvěřuj, ale prověřuj“ je stará známá pravda, jejíž podcenění se mnohým nadchnutí kupcem nevyplatilo. Opatrnosti není nikdy dost, zvláště při koupi nemovitosti. Od prodejce žádejte kopii z katastrální mapy a čerstvý výpis z katastru nemovitostí a súdnoznalecký posudek, který by měl mít seriózní prodejce vypracován. Nespokojte se s nekvalitní kopii katastrální mapy se špatně čitelnými čísly jednotlivých parcel. Pravdivost údajů prodejce, zda je skutečným a jediným vlastníkem objektu i pozemku, si ověřte na příslušném katastrálním úřadě. Zde se zeptejte, zda daná nemovitost není zatížena věcným břemenem, předkupním nebo zástavním právem.

Kupní smlouva

Její součástí by měl být súdnoznalecký posudek s ohodnocením ceny nemovitosti, aktuální výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy. Povinnost prodejce upozornit kupujícího na případné nedostatky a skryté vady by měla být podchycena v kupní smlouvě, pod podmínkou zrušení smlouvy a následného vrácení vyplacených prostředků kupujícímu při jejím nedodržení. Na tento závažný právní úkon vám doporučujeme využít služeb důvěryhodné realitní kanceláře, která zajišťuje kompletní balík služeb souvisejících s koupí domu.