Koupě zatížené nemovitosti

Koupě zatížené nemovitosti 1

Vaše otázka: „Chci koupit dům, avšak je na něm tzv. tíha. Koupi budu financovat úvěrem z banky. Co by měl majitel udělat, když prodává dům s tíhou? „O radu jsme požádali realitního specialistu ze společnosti Broker Consulting.

Při takové koupi je důležitá ostražitost. Je třeba zjistit, jaká tíha je na nemovitosti, jak lze vyrovnat, jaké budou lhůty pro výmaz a následnou koupi. Měli byste si ověřit i to, jak bude k věci přistupovat vaše banka. V první řadě doporučuji zjistit na listu vlastnictví, o jaký typ tíhy jedná – zda o zástavní právo nebo věcné břemeno. Pokud se rozhodnete pro koupi, trvejte na tom, aby kupní smlouva obsahovala identifikaci tíhy, způsob jejího vzniku a zániku.

 Nejčastěji se na listu vlastnictví objevuje zástavní právo ve prospěch banky. Takové břemeno je možné vyplatit, např. z hypotečního úvěru kupujícího. V kupní smlouvě se dohodne, že tíha bude vyplacena a následně vymazána z listu vlastnictví. Banka je povinna po úhradě vystavit tzv. kvitanciu, tedy potvrzení o zániku zástavního práva, a zaslat ji na katastr s žádostí o výmaz zástavního práva z listu vlastnictví. Na to je lhůta 60 dnů ode dne doručení návrhu na katastr. Existuje také možnost přenesení tíhy na jinou nemovitost nebo převzetí dluhu.

Věcné břemeno v podobě doživotního užívání nemovitosti je druhým nejčastějším případem, typickým zejména pro darovací smlouvy. Věcné břemeno ukládá vlastníkovi nemovitosti povinnost něco strpět, jednat nebo se zdržet řízení ve prospěch oprávněné osoby. V tomto případě jde o jakousi „pojistku“, kterou se původní majitel chrání před tím, aby se ocitl na ulici. Důležité je, že tíži může zrušit pouze dotyčná osoba, v jejíž prospěch je zapsána. Pokud budete koupi financovat hypotečním úvěrem, banka bude požadovat, aby se před podpisem zástavní smlouvy věcné břemeno zrušilo. To je možné pouze na základě smlouvy o zániku věcného břemene, která se musí zavkladovať do katastru, nebo na základě soudního rozhodnutí.

V praxi se vyskytují také další tíhy, například ve prospěch exekutora, často se lze setkat i s břemenem práva přechodu nebo průjezdu na sousední pozemek.

Koupě zatížené nemovitosti se obecně netřeba obávat.

Každý případ je však individuální, proto je dobré, když vám s jednotlivými kroky pomůže realitní specialista.