Dejte pozor na dodatečné zásahy u zatepleného domu

Dejte pozor na dodatečné zásahy u zatepleného domu 1

Chystáte se instalovat klimatizační jednotku či satelitní anténu na zateplenou fasádu? Není jedno, jakým způsobem to uděláte. Neodbornou montáží můžete znehodnotit zateplení.

Nejlepší by bylo vyhnout se kotvení dodatečně instalovaných zařízení přes vnější kontaktní tepelně izolační systém nebo realizovat jejich montáž ještě před zateplením, ale ne vždy se to dá. Pokud se zvolí nesprávné řešení, v místě upevnění vznikne nežádoucí tepelný most. Z tohoto důvodu by mělo kotvit výlučně s přerušeným tepelným mostem. Tento princip se dá realizovat různými technologiemi.

Nejjednodušší to jde s inovativními upevňovacími systémy určenými na kotvení do stěn přes izolaci. Výhoda spočívá v jejich univerzálním použití: mají přizpůsobitelnou délku, drží ve všech běžných materiálech a snesou i vysoké zatížení. Navíc vyvrtané díru dokonale utěsní, čímž se zabrání průniku vlhkosti do  zateplení . Práce s těmito výrobky není složitá, po nastudování montážního návodu se dá zvládnout i svépomocí.

Počítejte však s tím, že tyto speciální systémy jsou několikanásobně dražší než obyčejné kotvy. Jejich použitím se však vyhnete poškození zateplení.

Nezbytné povolení

Pokud plánujete kotvit satelitní a klimatizační jednotky či sušiče prádla do obvodové stěny, musíte takový zásah ohlásit stavebnímu úřadu. Obvodová stěna je společná část domu a vlastní ji všichni vlastníci, k ohlášení proto třeba přiložit souhlas nadpoloviční většiny vlastníků bytů. Navíc je třeba požádat správce bytového domu, respektive společenství vlastníků bytů a nebytových prostor o vydání stanoviska k umístění technických zařízení na fasádu.

Montáž na zateplenou fasádu však některé smlouvy o společenství či správcovství rovnou vyloučí. Pokud je zateplená fasáda ještě v záruce, všechny zásahy má provést firma, která realizovala zateplení. V případě nesprávné instalace musíte všechny náklady, které vzniknou poškozením fasády, snášet sami.

Odborník radí

Jak postupovat při dodatečných zásazích do zateplené fasády?

Klíčové je kotvení. Pokud neprofesionální narušíte vrstvu izolace, vzniknou v něm nežádoucí tepelné mosty. Při dodatečném kotvení komponent je důležité vědět, z čeho je podklad fasády a jaký izolant byl při jejím zateplování použit.

Stavební a izolační materiál představuje velký rozdíl: jiná kotva se používá do cihly, jiná do dřeva nebo betonu. Jen na základě těchto informací ví realizátor vybrat správný druh a velikost kotvy například pro nové žaluzie, jejichž dodatečné kotvení probíhá podobně jako kotvení lešení. Díru ve fasádě je nutné vyplnit nízkorozťažnou polyuretanovou pěnou, která zabrání únikům tepla.

Na co si třeba dávat pozor při dodatečné výměně oken?

Velmi důležitou roli hraje správný výběr realizační firmy. Vše musí sednout na první pokus: extrakce starých rámů v součinnosti s osazením nových rámů.

Jakkoli kvalitní nová okna totiž neplní svou funkci, pokud nejsou kvalitně osazeny. Nelze také zapomenout na zapracování vhodných připojovacích pásků na okenní spáry, které jsou pro funkčnost zateplení nezbytné. Jejich absence může mít za následek únik tepla.

Jaké jsou nejčastější chyby při dodatečných zásazích do zateplení?

Nejčastější chyba je použití nesprávných kotvících prvků. Použít třeba plastové nebo nerezové prvky, které mají menší vodivost než ocelové a vyznačují se delší životností.

Další chyba je, že kovové části procházející přes zateplení nejsou dostatečně ošetřeny vhodným nátěrem a dochází ke korozi, což se projeví i stekancami na fasádě.

Tip

Na přichycení lehčích předmětů, jako jsou popisné čísla, stačí použít speciální kotvy vyrobené z plastu určené pro izolační materiály.