Tato sezóna přeje mandelince bramborové. Víme, jak proti ní zasáhnout

Tato sezóna přeje mandelince bramborové. Víme, jak proti ní zasáhnout 1

Stále více se setkáváme s hlášeními o poměrně rozšiřující se populaci mandelinky bramborové. Na menších záhonech si lze vystačíte s jejím sběrem, ale pokud brambory pěstujete ve větším, chemii se letos pravděpodobně nevyhnete.

Upozorňujeme na  mandelinku bramborovou. Doporučujeme pěstitelům sledovat Dospělci, kladení vajíček a následně líhnutí larev, podle kterého lze velmi dobře určit termín ošetřování a výběr nejvhodnějšího přípravku.

Přípravky proti mladým larvám nejsou momentálně autorizovány. Na trhu jsou pouze přípravky, které se aplikují v období maximálního líhnutí, když zároveň první larvy dosáhly druhý až třetí vývojový stupeň.

Upozorňujeme, ale, na jedovatost některých přípravků pro včely, proto třeba brát v úvahu i kvetoucí plevele, které může tento užitečný hmyz v hojném počtu navštěvovat.

Přípravky jedovaté pro včely jsou v závorce označené klasifikací VC1.

 • Neemazal-T / S (iv malospotřebitelském balení, dále jen MB, účinná látka azadirachtin, ochranná lhůta jen 4 dny)
 • Coragen 20 SC (účinná látka chlorantraniliprolu)
 • Spintor (i MB, účinná látka spinosad)
 • Midash 20 SL (účinná látka imidacloprid)
 • Apache 50 WG (VC1, účinná látka clothianidin, max. 2-kát za sezónu)
 • Bariard , Biscaya 240 OD , Ecail Ultra a jen na sadbové brambory Calypso 480 SC (i MB) a jen v MB  Calypso Al (účinná látka thiacloprid)
 • Proteus 110 OD (účinné látky deltamethrin + thiacloprid)
 • Actara 25 WG (VC1, účinná látka thiametoxam, max. 2-krát za rok)
 • Mospilan 20 SP (i MB), Aceta , Green Mospi , YoroiZonne (účinná látka acetamiprid, max. 2-krát za sezónu)

Pyrethroidy přípravky

 • Vaztak 10 EC (i MB), Vaztak Active , Eribea , Alfathrin 10 ECFastac (účinná látka alpha-cypermethrin, max. 2-krát za sezónu, ne na rané odrůdy)
 • Buldočka 25 EC (i MB) a  Green Bull (účinná látka beta-cyfluthrin, max. 1-krát za sezónu)
 • Cyprinii 10 EC (VC1, účinná látka cypermethrin)
 • Decis EW 50 (i MB), Decis Protech (i MB), Delta EW 50 a jen v MB Decis Al (účinná látka deltamethrin, i na rajčata)
 • Scatto (účinná látka deltamethrin)
 • Sparviero (účinná látka lambda cyhalothrin)
 • i na rajčata Karate Zeon 5 CS (i MB), Lambda 50 CS , lambda , Star Verso a jen v MB Samuraj (účinná látka lambda cyhalothrin)
 • Fury 10 EW , GreenfuryZetta (účinná látka zeta-cypermethrin)
 • Mavrik 2 F (účinná látka tau-fluvalinát)

Upozorňujeme, že přípravky obsahující pouze pyretroidnej účinné látky mají výrazně sníženou účinnost při teplotách nad 25 ° C.

Jeptišky i spřádací jsou stále aktuální

Ještě připomínáme, že pokračují velmi vhodné podmínky pro vývoj jeptišek a dopřádací na ovocných dřevinách a v nejjižnějších oblastech i podkopáčikov na jabloních.

Ošetřete révu

Révu navzdory opožděnému rašení kvete v řádném termínu, místy i dříve než je průměrný datum. Přestože dosavadní počasí více vyhovuje padlí,  v období před kvetením a po odkvětu se paušálně bez ohledu na počasí ošetřuje proti padlí i peronospoře. Vzhledem k nízké srážky ve většině oblastí, proti peronospoře postačují kontaktní přípravky, proti padlí kontaktní nebo systémové.