Svažitý pozemek: Poradíme vám, jaké máte možnosti jeho úpravy

Svažitý pozemek: Poradíme vám, jaké máte možnosti jeho úpravy 1

Říká se, že svažitý pozemek nabízí více individuálních možností řešení jako rovinatý, proto je nejednou ve výsledku zajímavější. Něco na tom asi bude.

Aby vás však výsledek nezklamal, svěřte návrh a realizací do rukou odborníkům. Na jednotlivých terasách se dají vytvořit přitažlivé zákoutí v podobě sezení obklopeného kvetoucími květinami s výhledem na dům či do země. Přirozený spád láká vymyslet vodní prvek s padající vodou, nejlépe blízko terasy, abyste si ho dostatečně vychutnali.

Nevýhoda oproti parcelou na rovině jsou vyšší finanční náklady spojené s terénními úpravami a realizací opěrných zdí a teras. Příjemný kompromis bývá vyrovnání terénu u domu, případně vytvoření jedné terasy s rovinatou plochou a ponechání zbytku pozemku v původním svažitém tvaru. Ať už se pustíte do rozsáhlých nebo menších zásahů do terénu, poradíme vám, jaké máte možnosti.

Individuální

Při malých sklonech svahu a nízkých zídek se obejdete bez statika, mokrých procesů a při některých druzích opory i bez drenáže. Abyste věděli, jak na to a co nezanedbat, stačí se zorientovat v odborné literatuře nebo technických listech výrobců opěrných prvků.

Stavba opěrných zdí větších rozměrů vyžaduje odbornost a statický výpočet. Počítat se musí is tlakem zeminy na zeď zejména po vydatných deštích, kdy se výrazně zvětší. Pravděpodobně vás čeká betonáž základů do nezámrzné hloubky, zpevnění zdí pomocí ocelových prutů a návrh drenážního systému. Ten se doporučuje oddělit od vrstvy zeminy pomocí netkané textilie, aby se hlína nevyplavovala do drenáže.

Přírodní vizáž

Klasiku představuje suchý zídku, čili opora vyskládaná z kamenů bez použití malty. Nejvíce se používá zejména opracovaný nebo částečně opracovaný lomový kámen či kamenné desky. Jeho přirozená vizáž ho předurčuje do zahrad venkovského typu. Náhradou malty je směs zeminy, štěrku a písku, která vyplňuje mezery mezi kameny a zasypává se ní i „záda“ zídky, kde poslouží jako drenáž.

Do mezer se vysazují skalničky, které zídku zkrášlí i zpevní. Přiměřená výška je od 50 do 60 centimetrů. Základy z drceného štěrku s hloubkou 30 až 40 centimetrů třeba zhutnit. První řada kamenů má být zapuštěn asi 10 centimetrů do terénu, přičemž se začíná s největšími kusy. Na lepší stabilitu se ukládají tak, aby se zídku opíral směrem do svahu.

Skládačka z tvárnic

Rychlé řešení představují betonové svahové tvárnice. Na výběr je mnoho tvarů, velikostí a barev, proto je dokážete dobře přizpůsobit fasádě domu, chodníkem a plotu. Poslední hit je pohledová strana imitující kámen. Jak postupovat při realizaci, zjistíte přímo v návodech od výrobce. Mohou se ukládat na sebe, čímž se vytvoří kolmý zeď, nebo se sklonem ke svahu. Tehdy zůstane více místa na substrát a rostliny.

Při jejich ukládání obvykle není nutná drenážní vrstva ani netkaná textilie. To, zda je třeba řešit i základy, se bude odvíjet od výšky zídky. Pokud se vám líbí, vysaďte do nich rostliny tak, aby je nikdy zcela nezakryli. Jiná možnost je výsadba pôdoprekryvných stálezelených keřů, které je časem zcela porostou.

Kámen a drát

V moderní a přírodně řešené zahradě se dobře uplatní gabiony. Oproti ostatním způsobem řešení vyžadují více místa, jejich běžná tloušťka je půl metru. Upřednostněte kvalitní žárově pozinkované ocelové dráty s průměrem čtyři milimetry, které jsou svařované do sítí nebo panelů. Dodávají se ve složeném stavu a skládají přímo na místě. Vhodné je připravit pro ně 40 centimetrů hluboké zpevněné Makadamie lůžko a spodní řada košů zapustit mírně do terénu.

Kameny s velikostí větší než rozměry oček se do hotového koše buď sypou, nebo ručně ukládají. Při vysokých zdech odborník může doporučit dvojnásobnou šířku spodní části zdi, ocelové výztuže či sklon obrátit proti svahu. Nevyžadují drenážní zásyp, protože samy jsou vlastně drenáží, no od terénu musí oddělit netkanou textilií. Na představu: hmotnost plného koše s rozměry 1 x 0,5 x 0,5 metru může být až 400 kilogramů.

Bednící tvárnice

Plotové tvárnice se využívají i na oporu svahů. Snadno se na sebe skládají a není ani problém vložit vyztužovací ocelové pruty ve vertikálním, případně horizontálním směru dle zadání statika. Šířka a hloubka betonového základu se odvíjejí od rozměrů opěrné zdi. Nutnost je i drenážní systém.

Prostý povrch zvolte, když zeď následně plánujete oblepit obkladem z přírodního nebo umělého kamene či z cihliček. Pokud máte obklad na domě, zvolte na zdi stejný typ. Před samotnou aplikací třeba povrch zbavit prachu a impregnovat.

Lepení obkladu se vyhnete, když vyberete bednící tvárnice s pohledovým štípaným povrchem.

Podle šablony

Moderním plochám učaroval pohledový beton. Zeď se zhotovuje podle návrhu projektanta. Do předem připraveného bednění se nalije beton, který se vyztuží ocelovými pruty. Stabilní základ a drenáž jsou důležitou podmínkou úspěšné realizace. Kromě oblíbeného hladkého povrchu si lze zvolit šablony, které otiskne do betonu různé tvary.

Zajímavý a rychlý variantu pohledového betonu představují velkorozměrné prefabrikované betonové panely s patkou, která slouží namísto základu. Jelikož mají vysokou hmotnost, na místo se ukládají strojově.

Tip
Při terénních pracích chraňte ornici, čili úrodnou vrstvu země. Její tloušťka je od 20 do 40 cm, co můžete odhadnout podle tmavé barvy. Před úpravami svahu ji nechte shrnout na chráněné místo. Po dokončení zídky a terénních prací ji rozvrstvíme na plochu.

Při menších výškách opěrných zdí není potřebný statický výpočet, dostatečné podklady dodává výrobce opěrných prvků. Při vysokých zdech je nejjednodušší, když jejich statiku vyřeší statik již v projektu domu.

Při návrhu opěrného zídky musí zohlednit sklon svahu, výška zídky, druh půdy, materiál a zatížení působící nad zídkou, čili zda tam bude pochůzná plocha nebo komunikace pro auta.

 

Když zpevňují kořeny

Přemostění na pozemku s malým sklonem mezi jednotlivými vyrovnanými terasami může představovat i linie záhonu v šikmině. Uplatní se různé druhy rostlin spíše nižšího vzrůstu, jejichž kořeny svah zpevňují. Riziko představují prudké lijáky s následným odplavením zeminy, zvláště krátce po výsadbě. Dokud se rozrostou, použijte mulčovací kůru, vhodná je i geotextilie.

Pokud záhon na sebe převezme podobu skalky, počítejte s relativně náročnou údržbou. Tak či onak si předem promyslete údržbu a dle potřeby umístěte šlapáky. Praktický detail může být oddělení svahu od roviny prostřednictvím zapuštěného obrubníku.