Penetrace

Penetrace 1

Jak na penetrační nátěry?

K čemu jsou vlastně penetrační nátěry určeny? Lze je použít v exteriéru i interiéru? Na jaké povrchy je lze aplikovat? Musíme povrch před aplikací penetračního nátěru nějak speciálně ošetřit? Jak nanášíme penetrační nátěry?

Penetrace

Penetrace je pronikání nosného média do podkladu. Tímto médiem může být voda, ale také všechna rozpouštědla a další chemické látky. Obsažená aktivní složka zajišťuje trvanlivost požadovaných vlastností substrátu. Tímto technologickým postupem připravíme podklad před následnou úpravou povrchové vrstvy (obvykle nanesením další vrstvy).

Použití penetrace

Funkcí penetrace je zpevnění nesoudržných podkladů, sjednocení nasákavosti podkladů a zvýšení přilnavosti dalších povrchových úprav.

1. Nejčastěji používáme penetraci k dokončení povrchu po seškrábání původních nátěrů nebo odstranění tapety. I penetrační nátěr s dobrou schopností penetrace do základní vrstvy (nosné médium na bázi minerálních lihovin) pronikne na běžně zvětralý povrch pouze do hloubky 1 mm. Pokud je povrch zvětralý do větší hloubky, nelze jej zpevnit výhradně penetračním nátěrem. Neproniká do nesoudržných spodních vrstev. V tu dobu penetrace vytvoří pevnou povrchovou vrstvu.

2. Pokud nasákavost není na všech místech stejná, můžeme použít penetraci pro sjednocení. Tato penetrace je užitečná zejména u silikátových barev (reagujících na vlhkost podkladu.

3. Pokud máme tvrdý a nesavý podklad, můžeme penetraci použít i jako pojivo mezi podklad a následnou povrchovou úpravu.

Speciální penetrační nátěry

  • Penetračním nátěrem dokážeme fixovat škodliviny (nikotin, saze) v podkladu a zajistit tak čistý povrch. Takové penetrační nátěry se nazývají filtrační nátěry.
  • Univerzální penetraci lze použít k impregnaci nenatřených, dobře vyzrálých podkladů ve vnitřních prostorách a fasádách. Tato penetrace zpevňuje podklad, sjednocuje rozdílnou savost materiálů, zvyšuje přilnavost následných vrstev.
  • Na penetrační barvy omítky, sádrokartonu, dřeva, dřevotřísky, překližky nebo betonu lze použít akrylátovou penetraci. Tím sjednotíme savost podkladů a zajistíme, aby se nátěry neloupaly a nepraskaly.
  • Dřevo v exteriéru i interiéru lze chránit i penetrací. Takový impregnační nátěr zajistí jeho vodoodpudivost, ochrání dřevo před povětrnostními vlivy a UV zářením.

Nejdůležitějším kritériem pro správnou penetraci je vhodná volba penetračního nátěru. Vždy musí chemicky odpovídat zvolené povrchové úpravě. Výrobci většinou nabízejí konkrétní penetrační nátěr na konkrétní výrobek.

Pracovní postup

  • Před aplikací je nutné barvu důkladně promíchat (míchadlem)
  • Před nástřikem upřednostňujte mechanické odsávání. Štětec a váleček jsou vhodnější, protože svým mechanickým působením usnadňují penetraci podkladu.
  • Při ředění je nutné vždy dodržovat ředící poměry udávané výrobcem.
  • Nátěr se nanáší rovnoměrně doporučeným způsobem. Nanášejte jen tolik, kolik je substrát schopen nasáknout. Při nanesení většího množství barvy mohou vznikat lesklé povrchy, které následně zhoršují přilnavost dalšího nátěru (u silikátových technologií vznikají problémy s barvením).
  • Penetrační nátěry se obvykle nanášejí v několika vrstvách. Nanášení další vrstvy není vhodné otálet, protože po úplném zaschnutí nátěru je promíchání obou vrstev problematické.
  • Penetrace se musí po aplikaci zcela vsáknout do podkladu. Pokud se vytvoří loužička, je nutné ji rozetřít do povrchu.

Aplikace

Při nanášení penetračních nátěrů používáme malířské štětce, válečky nebo stříkací pistole. Používáme také žebříky, lešení nebo vysokozdvižné vozíky. Pro zachování barevného odstínu potřebujeme také strojní míchadla. Před aplikací penetrace důkladně připravte podklad. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, zbavený prachu, mastnoty a oleje. V případě nátěru betonu musí být vyzrálý, zbavený mechanických nečistot. V případě, že jsou na povrchu trhliny, musí být utěsněny epoxidovým tmelem. Podklad je nutné izolovat, protože vzlínající vlhkost by mohla narušit přilnavost (odlupování).

Před nanesením penetračního nátěru na dřevěný povrch je nutné dřevo obrousit, očistit a případné nerovnosti vyspravit vhodnými plnivy na dřevo. Naneste základní nátěr, který pronikne do hloubky ošetřovaného materiálu se strukturou dřeva. Počet nanášených vrstev se volí podle požadovaného výsledného efektu. Použití, složení, barvu, způsob aplikace, ředění, vlastnosti a bezpečnost při práci musí každý výrobce uvést v technickém listu výrobku.