Okrasné rostliny v zahradě

Okrasné rostliny v zahradě 1

Základem každé zahrady jsou rostliny, bez nich by zahrada nebyla zahradou. Rostliny se stále vyvíjejí a rozrůstají, proto je třeba přizpůsobit jim uspořádání prostoru. Okrasné rostliny jsou právě ty rostliny, které dělají zahradu krásnou a zajímavou.

Jelikož mají různou výšku dodávají zahradě i další rozměr a tím je horizontální členění, které je složeno z několika částí a to trávník, dolní část, střední a horní část. Trávník je nejdůležitější část zahrady a sjednocuje ostatní části. Při plánování zahrady nejprve navrhneme travnaté plochy, které by měly být v těsné blízkosti domu a také všude, kde slouží jako spojovací prvky. Trávník potřebuje hodně světla a proto jej umisťujeme na přímém slunci. Tvoří dominantní část zahrady a proto nesmíme zapomínat, že ho třeba správně založit, dobře udržovat a ošetřovat. Až správnou péčí dosáhneme pěknou zelenou plochu, kterou mohou obdivovat i ostatní návštěvníci.

Dolní část tvoří především nízké květiny, které dodávají zahradě pestrost. Mezi takové květiny patří například skalnička, nízké okrasné trávy, nízké cibuloviny, ale i vodní a bahenní rostliny. Dolní část zahrady nezabírá mnoho místa a nejčastěji se obměňuje a doplňuje. Je složené z množství různých rostlin – trvalek, jednoletých, náročných i nenáročných. Při jejich vysazování nesmíme zapomínat na sladění barev, harmonii a kontrast.

Střední část vytvářejí nejkrásnější a nejefektivnější květiny a rostliny. Jsou to především růže, vyšší trvalky a letničky, nižší keře, popínavé rostliny, vyšší vodní a bahenní rostliny. Tato časťzahrňuje nejvíce pěstované a nejnápadnější druhy, které mají výrazný estetický vliv na celkový estetický charakter zahrady. Tyto rostliny vysazujeme na dobře viditelném místě s přístupem ze všech stran, aby se snadněji ošetřovali. Vyžadují více práce, protože je jich na zahradě nejvíce. Existuje mnoho druhou a odrůd těchto rostlin důležité je pouze správně si vybrat.

Horní část tvoří okrasné keře a stromy. Jejich rozmístění je při plánování zahrady na prvním místě. Podstatné je zjistit si do jakých rozměrů a jak rychle rostou a podle toho jejich vysazování naplánovat. Také je důležité si promyslet, které dřeviny se hodí do skupin, a které je lepší vysadit jednotlivě. Uspořádání horní části určuje základní charakter zahradě, proto si musíme velmi dobře promyslet, kde stromy a keře vysadíme, protože jejich přesazování je nemyslitelné.

Okrasné rostliny můžeme kombinovat podle dvou základních pravidel a to kombinace podle estetických zásad a kombinace, která přihlíží k přirozenému výskytu rostlin v přírodě. Nejčastěji kombinujeme rostliny podle estetických zásad čili podle zásady harmonie a kontrastu. Také můžeme rostliny kombinovat podle časového hlediska – aby na záhonech stále něco kvetlo od jara do zimy. Najdou zde uplatnění různé cizokrajně vypadající rostliny, ale i takové, které nazapadajú do rámce přirozeného výskytu v přírodě a jsou to například tulipány. Druhý způsob kombinace rostlin podle přirozeného výskytu v přírodě by se měl stát základním při plánování všech zahrad, které navazují na okolní přírodu. Do těchto zahrad se nehodí cizokrajné a exotické rostliny, ale výborně se zde uplatní domácí rostliny. Co se týče vodních ploch je vhodné umístit zde potůček s kaskádami, bazén nebo jezírko doplněné bahenními a vodními rostlinami. Uplatní se zde také borovice a jiné dřeviny a také okrasné trávy.