Našli jste zvláštní zduřeniny na větvích švestky? Zjistěte, zda nejde o jednu z nejškodlivějších poklic

Našli jste zvláštní zduřeniny na větvích švestky? Zjistěte, zda nejde o jednu z nejškodlivějších poklic 1

Protože puklica švestková patří k nejrozšířenějším, nejvíce zastoupeným a také k nejškodlivějším puklicím, které se u nás vyskytují, je dobré, vědět o ní víc.

Puklica švestková ( Parthenolecanium Corni , syn. Eulecanium Corni ) se vyznačuje tvorbou vypouklých, polokulovitých útvarů, které mají různou barvu a dají se snadno seškrábat. Listy, které jsou polepené medovicí, následně pokrývají saprofytické houby z rodu Capnodium , které vytvářejí na listech, při přemnožení škůdce i na plodech, černý povlak.

Kde ji můžete najít?

Hostitelskými rostlinami tohoto polyfágneho škůdce jsou různé druhy ovocných, okrasných, ale i lesních listnatých stromů a keřů. Z ovocných dřevin škodí převážně na švestkách, napadá však i broskev obyčejnou, réva vinná, angrešt obyčejný, rybíz, ba dokonce i lísky obyčejnou. Na listnatých dřevinách ji můžeme pozorovat hlavně na d UBE, trnovník akát, jasany a  hlohu obyčejném.

Životní cyklus škůdce

Dospělá samička má polokulovitý tvar a červenohnědou barvu. Povrch jejího těla pokrývá šedavá vrstva voskových vláken. Sameček je typický načervenalou až nahnědlé barvou a hustými chloupky na hlavě. Samičky mají podstatně jednodušší vývoj, postupně ztrácejí schopnost pohybu a tak zůstávají natrvalo přisedlé na větvičky. Obě pohlaví dospívají v našich podmínkách od poloviny května až do první poloviny června , později oplodněné, ale i neoplodněná samičky kladou pod sebe bílé, drobné, voskem poprášené vajíčka (přibližně tisíc kusů) a následně odumírají. Puklica švestková v průběhu roku vytváří pouze jednu generaci .

Jak škodí?

Na stromech švestek, kde škůdce způsobuje největší škody, dochází při silnějším napadení k  uschnutí větviček a postupnému chřadnutí dřeviny. Zesláblé dřeviny často lákají Lýkožrouti a pokud nejsou ošetřovány, může dojít již po 3 až 4 letech k úhynu. Slabší napadené stromy trpí, mají sníženou úrodu, ovoce je scvrklé, nepřirozených tvarů, pokryté čerň a často nedozrává. Listy jsou obvykle polepené medovicí, kterou puklica v hojnosti vylučuje.

Puklica švestková přednostně napadá již nemocné nebo zesláblé stromy , které rostou na nevhodných stanovištích, nebo také stromy postižené silnými mrazy, či opakovaným kalamitám.

Ochrana proti Puklice švestkové

Důležitou preventivní ochranou je správná výživa stromů a udržení jejich dobrého zdravotního stavu . Napadené ovocné dřeviny se při výskytu více než dvou přezimujících larev na větvičce s délkou průměrně 10 cm doporučuje ošetřit přípravky určenými na časné jarní ošetření ovocných stromů.

Vhodnými chemickými přípravky na ošetření ovocných dřevin jsou Decis EW 50 (iv malospotřebitelském balení – MB), Delta EW 50, Decis Protech (i MB) a pouze v MB Decis Al prioritně určeny na ochranu proti žravým a Čičava škůdcům, takže mohou snížit i populační hustotu poklic.

Na okrasné rostliny je povolený přípravek Scatto.