Díky fotovoltaice se může vaše domácnost zachránit

Díky fotovoltaice se může vaše domácnost zachránit 1

V posledních letech se fotovoltaika stala stále častější v sociální debatě. Je to díky poklesu pořizovacích nákladů, ale zejména díky programu Zelená domácnostem, který formou dotace zpřístupňuje fotovoltaiku a obnovitelné zdroje energie lidem, které zajímá osud naší planety, či těm, kteří chtějí jen ušetřit a snížit náklady na energie. Podpora fotovoltaické elektrárny bude platit mezi 30% a 50% nákladů na realizaci.

Fotovoltaika má několik výhod. Například elektrárna o výkonu 1 kW snižuje emise CO2 až o 900 kg ročně. Protože sluneční paprsky jsou volné, fotovoltaické elektrárny mají také nízké provozní náklady. Fotovoltaická elektrárna je samozřejmě investicí a je důležité sledovat návratnost. Obvykle nepřekračuje 10 let, nezávisle na systému, se zaručenou životností zařízení až do 20 let. Na Slovensku jsou v současné době instalovány 3 základní typy fotovoltaických systémů: ON – GRID, HYBRID a vodní vytápění v závislosti na očekávání zákazníka a finančních možnostech.

ON – GRID

Systémy ON – GRID jsou domácí fotovoltaické elektrárny určené pro okamžitou spotřebu vyrobené elektřiny. Průměrná výkonnost systému se pohybuje od 2500 Wp do 3000 Wp a se správnou sadou a 100% spotřebované elektřiny má systém návratnost až 5 let. Systém má pouze velmi nízké nároky na údržbu, neboť životnost panelů je přibližně 30 let a životnost střídačů se pohybuje od 10 do 20 let. Vyrobená energie však musí být spotřebována v aktuálním čase, takže není pokryta noční spotřebou. Maximální výše grantu činí 2450 EUR.

Maximální využití solární energie

Pokrytí noční spotřeby zajišťuje díky baterii hybridní systémy. Jejich průměrný výkon je od 2500 Wp do 3000 Wp a baterie má kapacitu 5 až 7 kWh. Pokud je systém správně navržen, může znovu použít celou vyrobenou elektřinu. Hybridní systémy jsou dražší než ON-GRID, ale odměny jsou autonomnější. Pokud dojde k výpadku proudu, máte také elektrický šok. Životnost panelů a střídačů je stejná jako u systémů se systémem ON-GRID v součástech kvality. Olověné baterie se obvykle mění až na 5 let, ale nyní existují také lithiové verze s životností až 20 let. Cena celého systému je použita na úrovni 7000 pro olověné baterie a 9 000 eur pro lithiové články. V grantovém programu je preferován systém s maximální částkou grantu 3350 EUR. Výnosnost celé investice se odhaduje na 10 let.

Ohřev vody

Sluneční energie se používá k ohřevu pouze teplé vody. Systém na ohřev TUV s výkonem 1500 – 2000 Wp představuje nejlevnější alternativu, ale má reálný význam pouze při použití kvalitních technologií s MPPT regulací nabíjení. Vrátí se rozsah od 4 do 10 let v závislosti na původní technologii ohřevu TUV. Cena systému se pohybuje od 2600 do 3500 eur a maximální výše dotace je 2450 eur – maximálně 50% nákladů.

Roční úspory do 360 eur

Při průměrných cenách a průměrných systémech může 3kWp vyrábět 3000kWh a ušetřit až 360 dolarů ročně. Náklady na fotovoltaickou elektrárnu se pohybují od 5500 do 6000 EUR, z čehož maximální dotace může činit 2450 EUR. Návrat na 100% využití energie je přibližně 9 let. Elektrárna s výkonem 2,5kWp s 5kWh bateriemi se pohybuje od 7000 do 8000 eur a ušetří asi 300 eur ročně. Po odečtení dotace ve výši 3350 EUR se však skutečné náklady na zadávání zakázek pohybují mezi 3650 a 4650 EUR. To prodlužuje nebo snižuje návrat na 12-15 let, ale také stojí za zvážení výměny baterií. Tyto údaje jsou oceněny na úrovni 0,12 EUR / kWh. Reálné ceny se však pohybují vyšší a výroba sama o sobě může být až o 20% vyšší. Navíc, že budou růst ceny energií a také bude růst zájem o fotovoltaiku. V optimálních podmínkách je nyní možné dosáhnout návratnosti systému ONGRID po dobu až 5 let a hybridního řešení po dobu až 10 let.