Pozemek na celý život: Při jeho výběru bude určitě mít hlavní priority (část 2)

Pozemek na celý život: Při jeho výběru bude určitě mít hlavní priority (část 2) 1

Dalším kritériem je blízkost inženýrských sítí. Zamyslete se nad tím, pokud nemáte vodu, kanalizaci, elektřinu a plynovou přípojku k hranici pozemku, budete muset investovat dodatečné finanční prostředky, aby je zajistil.

Inženýrské sítě, které přicházejí přímo do půdy, by mohly blokovat stavbu. Vysokonapěťové napájecí nebo plynovodové vedení nesmí být na vašem majetku, ale pokud jste v rozvodné zóně, nebudete budovu legálně budovat. Záleží na mnoha faktorech, ale v případě vysokého napětí může být 10 až 35 metrů kolmo k ose linky. V případě zemního plynu to může být 4 až 200 metrů, podle toho, o jaký typ plynovodu jde. Přístup k pozemku je zpravidla z komunální komunikace, ale pokud existuje pouze jedna přístupová cesta přes zemi jiného vlastníka, je nutné smluvně urovnat a zatěžovat sousední pozemek se skutečnou zátěží.

Když pozemek zvyšuje náklady na stavbu

Výběr nevhodného pozemku může výrazně zhoršit stavbu domu. Ve srovnání s pozemkem na pláni budete muset provádět terénní práce na svažitém terénu a odnést půdu na skládku. Rovněž nárůst základových proužků ve svahu bude převyšovat náklady na základy. Je-li pozemek pod úrovní silnice, bude nutné zvýšit základní úroveň tak, aby dešťová voda z cesty nebyla v domě. Hrnec na pozemku je v pořádku, ale počítá s tím, že proud se může stát uprostřed řeky a poškodit váš dům a zahradu. Vysoká hladina podzemních vod vyžaduje odvodnění a odvodnění základů. Správná orientace pozemku ve vztahu k světovým stranám může ušetřit vytápění. Ideální je orientovat delší fasádu domu s větším zasklením na jih.

V zimních měsících může slunce zvýšit vnitřní teplotu domu až o čtyři stupně Celsia. Již jsme se zmínili o inženýrských sítích, nejdůležitější je připojení elektřiny, bez toho nemáte. Dostatek vody bude zajištěn ze studny, odvodnění čistírny odpadních vod, což také zvýší náklady na stavbu. Kromě toho potřebujete další odbavení od oddělení životního prostředí v čistírně odpadních vod. Neskřejte, protože Evropská unie tlačí na kanalizaci. Udělejte si čas na výběr spiknutí, spíše na hledání více než na to, jak vyřešit desítky problémů v tomto nevhodném. Tyto faktory určují nejen cenu domu, ale i kvalitu budoucího bydlení.