Pod rozvětveným stromem nic neroste? Řešením je prořezávání koruny

Pod rozvětveným stromem nic neroste? Řešením je prořezávání koruny 1

Velkolistý strom s hustou nebo netvarovaných korunou může vrhat tolik stínu, že pod ním těžko něco poroste. Vysoké stromy je lepší svěřit do rukou odborníkům, ale ty níže zvládnete s naším postupem proříznout sami.

Zlepší se přístup vzduchu

Technika prořezávání koruny se používá k odstranění několika větví, čímž se zlepší přístup vzduchu a světla, aniž se změnil tvar a velikost stromu.

Menší zvládnete sami

Vysoké stromy by měl prořezávat odborník, ale při menších si můžete pomoci i sami. Nyní po řezu můžete zhodnotit, nakolik se zmenšil stín. Opětovný růst nebude tak rychlý, jako kdybyste řezali hned po skončení zimy. Následující zimu zkontrolujte, zda nebude nutný další lehký řez na zlepšení rovnováhy a symetrie větví.

Jak postupovat?

Začněte tím, že odříznete suché, poškozené nebo nemocné dřevo. Pokračujte všemi větvemi, které se navzájem křižují nebo otírají. Odřízněte i větve, které rostou křížem přes korunu nebo do jejího středu.

Zredukujte dvojice větví, které rostou v ostrých úhlech u sebe tak, že necháte jen jeden silný větev. Pokud je to nutné, odřízněte všechny nízké větve, které mohou překážet při pohybu pod stromem, a všechny, které jsou příliš dlouhé, nevyvážené nebo velmi blízko druhých.

Snažte se neodstranit více než jednu třetinu zdravých větví.