Jak ušetřit za vodu? Například při spláchnutí toalety

Jak ušetřit za vodu? Například při spláchnutí toalety 1

I když se zdá, že se to nestane, hodně vody protéká toaletou. Takže přemýšlejte o tom, jak ušetřit tu vodu, a zároveň zachovat pohodlí a dobrou hygienu.

Pro splachování toalety se běžně používá pitná voda, která je nejen neekologická, ale i neekonomická. Ale protože je k dispozici jen několik dalších zdrojů vody, snažíme se snížit množství vody potřebné při propláchnutí.

Běžné záchody spotřebují při spláchnutí až osm, starší typy dokonce i deset litrů vody, snaha o úsporu je tedy více než namístě, samozřejmě za předpokladu zachování kvality splachování. Splachovací systémy jsou rozděleny podle typu toalety – mohou stát nebo visí. Závěsné toalety mají splachovací systém, který je obvykle vybudován v suterénu, nebo taková toaleta může být vybavena zásobníkem. Stojící záchod mívá nádržku závěsnou a pokud se jedná o model kombi, je mísa s nádržkou spojena do jednoho celku. Závěsná nádrž může být umístěna odlišně v závislosti na typu, zatímco kvalitní modely mohou být umístěny přímo na toaletu. Stojící toaleta však může mít také proplachovací systém zabudovaný do sukně.

Ekonomicky vždy a všude

V současné době jsou splachovací systémy obvykle vybaveny technologií vodního hospodářství. V dnešní době jsou pravděpodobně nejrozšířenějšími systémy s funkcí Stop, kde lze tlačítkem nastavit délku vyplachování. Případně je možné ze dvou variant zvolit objem vody při splachování – systém je vybaven dvěma tlačítky – malým a velkým podle objemu vody – konkrétně to bývá 3 – 4,5 la 6 – 9 l. Další možností je tzv. Manuální vyplachování s časovým (někdy dokonce tlakovým) ventilem. Jeho výhodou je nenáročnost na prostor, protože nepotřebuje nádržku, a úspora vody – voda totiž protéká pod velkým tlakem a splachování regulujeme sami podle potřeby. Podmínkou pro plnohodnotnou funkčnost tohoto systému je však dostatečný a stálý tlak vody, jeho využití se proto nedoporučuje v případě, kdy je voda čerpána malou domácí vodárnou.

Hi-tech splachovací systémy

Spíše jsou navrženy dva systémy pro veřejné budovy. První – tzv. UPpowerflush, používá stlačený vzduch k propláchnutí. Když se voda naplní do proplachovací nádrže, dochází v horní části ke stlačování vzduchu, voda přestane čerpat, když tlak vzduchu dosáhne určité nastavené hodnoty. Při propláchnutí se voda vnese do misky pod vysokým tlakem, proto je spláchnutí méně vody velmi účinné. Dalším typem technologie přímého splachování je infračervený snímač, který zaznamenává vstup uživatele a čeká na jeho opuštění. Automaticky propláchne, jakmile uživatel opustí toaletu.