Upevnit něco do pórobetonu může být problém

Upevnit něco do pórobetonu může být problém 1

Vybrali jste si jako stavební materiál bílý pórobeton? Dnes patří k stále oblíbenějším nejen pro svou nízkou hmotnost, ale i vynikající tepelněizolační a zvukověizolační vlastnosti. Vedle svých výhodách má však také některé nevýhody. Ty třeba v případě kotvení v pórobetonu zohledňovat, aby vám upevnění nespadlo.

Bílý pórobeton je druh lehčeného betonu. Jde o mechanicky i chemicky stabilnější stavební materiál jako šedý pórobeton, proto během své životnosti nemá tendenci praskat, odlupovat se a měnit svou strukturu. „Na jedné straně je velkou výhodou pórobetonu jeho objemová hmotnost. Ta se pohybuje okolo 350 až 700 kilogramů na krychlový metr. Díky tomu dokážete výrazně snížit hmotnost zdicích prvků, „vysvětluje projektový specialista Würth .

Například klasický beton má objemovou hmotnost až 2 300 kilogramů na krychlový metr, děrovaná cihla má od 800 do 1¤250 kilogramů na krychlový. metr. Snížením hmotnosti tak na jedné straně šetříte peníze při dopravě i čas při zednických pracích, protože je manipulace s prvky jednodušší. Při nižších objemových hmotnostech mají totiž zdicí prvky větší rozměry než děrované cihly. „No snížení objemové hmotnosti má jednu podstatnou nevýhodu, a tou je nízká pevnost v tlaku. Čím je objemová hmotnost menší, tím je pevnost v tlaku menší, „upozorňuje specialista.

Právě nízká pevnost v tlaku a nízká vnitřní soudržnost jsou i limitujícím faktorem při kotvení v pórobetonu. „Minimální charakteristická pevnost zdiva v tlaku je 1,38 MPa, maximální 3,93 MPa. Na to je třeba při kotvení přihlížet a zvolit specifické kotvy, které zajistí stabilitu a pevnost, „konstatuje odborník.

Jak vybírat typy kotvení

Upevňování trámů a strojů

V případě, že chcete do pórobetonu upevňovat dřevěné či kovové konstrukce, nosníky, trámy, podpěry, kovové profily, závěsné stropy, sanitární a vzduchotechnické potrubí, zábradlí, konzoly, mříže a podobně, nejlépe je použít ukotvení pomocí tvarového zámku. „Tvarový zámek vytvoříte uvnitř zdicího prvku, panelu nebo stropní vložky,“ říká Mário Susko, projektový specialista Würth Slovensko. Kotva je určená na těžké zatížení v nevyztužených pórobetonu tříd PB2, PB4, PB6, jakož i ve vyztuženém pórobetonu pevnostních tříd P3.3 a P4.4. Montáž je jednoduchá a možná dvěma způsoby.

Jednak ručně pomocí kladiva nebo pomocí vrtacího kladiva, při kterém využijete jen rázový účinek – před montáží se nevrtají žádné otvory. Jako první se za pomoci montážního nářadí osadí část s kuželem, který vám po použití druhé části kotvy vytvoří tvarový zámek. Druhá část se upevní stejným montážním nářadím jako první část s kuželem. Po osazení kotvy lze ji okamžitě zatížit.

Upevňování potrubí

Na upevňování vodovodních, plynových a vzduchotechnických potrubí je zas vhodná univerzální kovová hmoždinka. Upevnění v pórobetonu pevnostní třídy PB2 je bez předvrtání otvoru přímým natlučením pomocí kladiva. „Následně se použije šroub do dřeva nebo dřevovláknitých desek, přičemž je třeba dodržet průměr závitu šroubu, který by se měl rovnat průměru kotvy,“ upozorňuje Susko. Šroub hmoždinku rozepře do kotevního podkladu. Při použití v pórobetonu pevnostní třídy PB4 nebo větší je třeba předvrtat otvor a následně natlouct rozpěrku do kotevního podkladu.

Upevnění oken či sanity

Pro upevnění fasádních a stropních konstrukcí ze dřeva a kovu, oken, dveří, konzolí, kabelových tras, svítidel, ale i sanity je vhodná rozpěrka. Při osazení se vyvrtá potřebný otvor, do kterého se hmoždinkami zatluče a následně se zašroubuje šroub. Ta zaboří přečnívající části do kotevního podkladu, čímž se zajistí vznik tvarového spoje.

Upevnění stropních konstrukcí

Na upevňování fasádních, stropních nebo podstřešních pomocných konstrukcí ze dřeva nebo oceli, dřevěných trámů, kovových konzol, kabelových tras, nástěnných skříní, regálů a podobně do pórobetonových tvarovek a stropů z vyztuženého pórobetonu lze použít i vhodnou plastovou hmoždinu. Šroub pro plastovou hmoždinu se vyrábí ve dvou vyhotoveních, a to galvanicky pozinkovaná vnitřní prostředí a nerezová na vnější a průmyslové prostředí. „Osazení hmoždinky začíná vyvrtáním příslušného otvoru a následným vyčištěním. Potom se osadí hmoždinky z vysoce kvalitního polyamidu do otvoru a následným zašroubováním šroubu se rozepřít ve čtyřech směrech, čímž se vytvoří třecí styk mezi tělem hmoždinky a kotevním podkladem, „vysvětluje Susko.

Co je pórobeton

Pórobeton je druh lehčeného betonu (vylehčení je dosaženo přímo při výrobě vytvořením pórů v hmotě betonu) s dobrými tepelněizolačními a také zvukově izolačními vlastnostmi. Stejně jako klasický beton i pórobeton tvoří tři základní složky – pojivo, plnivo a voda. Jako pojivo se používají vápno (plynosilikáty), cement (plynobeton, pěnobeton) nebo směs cementu s vápnem. Druhou složkou je plnivo, které může být přírodní (křemičitý písek nebo drobné kamenivo) nebo umělé (elektrárenský popílek, struska nebo struska z vysokých pecí). Přírodní plnivo se aplikuje při výrobě plynobetonu (bílý pórobeton) a umělé při plynosilikátů (šedý pórobeton).