Co udělat, než zapnete topení?

Co udělat, než zapnete topení? 1

Léto skončilo a opět se blíží topná sezóna. Kdo se chce vyhnout možným problémům a potenciálně i ušetřit na účtech za energie, měl by se na ni zodpovědně připravit. A to bez ohledu na to, zda topí plynem, elektřinou, případně tuhým palivem.

Pokud topíte plynem, neměli byste zapomenout na revizi vašeho plynového zařízení. Ta zahrnuje kontrolu přívodu plynu přes regulátor tlaku, revizní technik prohlédne i potrubí, všechny rozebíratelné spoje a připojení plynových spotřebičů. Cílem je zajistit bezpečný a bezporuchový provoz všech plynových rozvodů a zařízení.

Ne náhodou revize odběrných plynových zařízení vyžadují i ​​pojišťovny. „Když v případě pojistné události nemáte revizní zprávu, pojišťovna nemusí přikročit k pojistnému plnění. Vzniklou škodu tedy neuhradí, „upozorňuje  energetický auditor společnosti Magna energie.

Udržovat plynové rozvody a zařízení v dobrém technickém stavu přikazuje i zákon o energetice. Proto se v rodinných domech a bytech doporučuje zrealizovat revizi plynového zařízení jednou ročně. „Revize plynových zařízení jsou samozřejmě důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany života. Proto je dobré jejich neodkládat a revizního technika zavolat včas, „radí Balaj.

V pořádku byste měli mít i komín

Tak jako radiátory, kotle a další zařízení sloužící jako součást kompletního topného systému, i komíny potřebují pravidelnou údržbu. Odpovědná péče o jejich stav se vždy považovala za správný krok směrem k bezpečnému fungování domácnosti. Na revizi komínu a jeho čištění proto nelze zapomínat, na což pamatuje i příslušná legislativa.

Pokud jsou na komínové těleso připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem do 50 kW, je nutná revize jednou za čtyři měsíce, jsou-li do komína připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva; jednou za šest měsíců, pokud jsou do komína bez vložky připojené spotřebiče na plynná paliva; nebo jednou za 12 měsíců, pokud jsou do komína s vložkou připojené spotřebiče na plynná paliva.

V případě, že jsou na komín připojeny spotřebiče s celkovým tepelným výkonem nad 50 kW, je revize nutná jednou za dva měsíce, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva, respektive jednou za šest měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva.

Firmy si musí správně nastavit kapacitu

Firmy, které vytápějí elektřinou, by měli popřemýšlet nad optimalizací nastavení rezervované kapacity. Vyhnou se tak pokutám ze strany distribuce. Jak na to? „Zkuste se dostat ke svým výkonovým maximům z minulého roku. Jednotliví provozovatelé distribučních sítí umožňují volbu hodnoty rezervované kapacity v časových úsecích rok, kvartál a měsíc. Odběratel si tedy může nastavit jinou hodnotu rezervované kapacity na daný měsíc, respektive kvartál, „vysvětluje auditor.

Zejména při sezónních odběrech (jako jsou bazény, lyžařské vleky apod.) Si tak můžete optimálně nastavit velikost rezervované kapacity svého odběru. Třeba na to myslet dopředu, protože změnu rezervované kapacity nelze provádět libovolně často. Informace o přesných podmínkách poskytuje odběratelem dodavatel elektřiny nebo provozovatel distribuční sítě.

Při velkých odběrech plynu v tarifních třídách S a V, kde je dohodnuté smluvní množství od 60 001 krychlových metrů ročně, je třeba mít správně nastavené tzv. Dmax – Denní distribuované maximum v m3. „Zvyšovat ho můžeme každý měsíc, ale snižovat jen jednou ročně. Za jeden krychlový metr Dmax zaplatíte přibližně 7,998 eura za den, „říká auditor.

Podceňovat výšku Dmax se navzdory těmto poplatkům nevyplatí. Pokud totiž firma danou hodnotu překročí, musí zaplatit distributorovi plynu pokutu. Při určení výšky Dmax je třeba brát v úvahu historii spotřeby, případné nové odběry, změnu, úpravu či rekonstrukci objektů a tepelných zařízení či zařízení, které spotřebovávají plyn. „Samozřejmě třeba počítat z rezervou, protože nevíte, jak silná bude následující zima,“ upozorňuje auditor.

Jelikož ceny energetických komodit na burzách stále stoupají, je dobré dohodnout si stabilní cenu na delší období. „Při elektřině doporučujeme zazmluvniť se klidně až do roku 2020. Zatímco v minulém roce bylo možné nakoupit elektřinu pro rok 2018 na úrovni 28 eur / MWh, dnes je v nabídce již za 38 eur. To je téměř 30% nárůst cen, „vysvětluje Balaj. U plynu jsou výkyvy cen na burze menší, ale i v jeho případě doporučuje uzavřít smlouvu s garancí stabilních cen alespoň roky 2018 a 2019.

Hlavními faktory ovlivňujícími růst ceny elektřiny jsou cena uhlí a emisní povolenky. Vzhledem k různé okolnosti, jako jsou stávky v uhelných dolech, rychlý příchod topného období, kontrola zařízení na reaktorech, hurikán na americkém kontinentu a pod., Je pokles ceny elektřiny v nedohlednu. „Špatné zprávy hovoří spíše o jejím nárůstu směrem vzhůru až k 40 eur / MWh. Otálet s uzavřením smluv proto nemusí vyplatit, „dodává auditor.