Proč musíte zůstat v létě bez teplé vody?

Zatímco pro většinu lidí léto představuje čas dovolených, pro teplárny je to čas nezbytných oprav. Aby během hlavní topné sezóny byla pro odběratele zajištěna bezporuchová dodávka tepla a teplé vody, provádějí výrobci a dodavatelé tepla potřebnou revizi a údržbu tepelných zařízení. V létě je totiž dopad na odběratele nejmenší.

Pravidelnými revizemi a údržbou teplárny preventivně předcházejí nečekaným poruchám a haváriím a tím zajišťují jejich bezpečný a bezporuchový provoz během hlavní topné sezóny. V letním období, kdy je nízký odběr tepla, výrobci a dodavatelé tepla zároveň realizují několik finančně náročné renovace.

Cílem investic je především snížit náklady na teplo pro odběratele a zvýšit efektivitu tepelných soustav. Rekonstruují a modernizují se tepelná zařízení, zavádějí se nové technologie, jakými jsou například kondenzační kotle, výměníkové stanice, řídicí a měřicí systémy a informační sítě, které pozitivně ovlivňují efektivitu, spolehlivost a bezpečnost celého systému výroby a dodávky tepla.

Díky moderním řídícím systémem a dispečinku se čas odstávky výrazně zkracuje. Dokud v minulosti trvaly odstávky teplé vody i několik týdnů, dnes se snaží teplárny vycházet vstříc odběratelům v co největší míře. Odstávky teplé vody trvají ve většině případů jen několik dní či dokonce hodin. V některých městech má výrobce tepla k dispozici více zdrojů na výrobu tepla, takže během odstávky jedné kotelny ví výrobce zajistit dodávku tepla z jiné kotelny. V takovém případě odběratelé odstávku nepocítí.

Ani vlastníci domovních kotelen by neměli zapomínat na pravidelnou revizi a údržbu kotelny. Pravidelná revize a údržba kotelny jsou finančně méně náročné než odstraňování následků havárie nebo náhlé poruchy. Bez pravidelné revize a údržby kotelny vlastníci riskují poruchy, jakož i zkrácení životnosti zařízení a zvýšení nákladů na teplo. Vlastníci se o to musí postarat sami.

Co dělají teplárny během odstávek

  • kontrolu tepelnětechnických zařízení, jakými jsou kotle, tlakové nádoby, elektrická zařízení, plynová zařízení
  • opravy nebo výměny zařízení, které mohou omezit bezporuchový dodávku tepla během sezóny
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla, které slouží ke změně parametrů primárního média a na samostatnou regulaci dodávky teplé vody, díky které dokáží domácnosti ušetřit na nákladech
  • překládky a výměny rozvodů tepla a podobně.