Mezonetový byt – neotřelost v bydlení

Mezonetový byt - neotřelost v bydlení 1

Každý z nás má určitou představu o svém bydlení, které by mu vyhovovalo. Z různých forem bydlení možná se při svých rozhodováních přiklonit k tzv. mezonetového typu bytu.

Mezonetové byty se stávají stále více oblíbenými, v současnosti je o ně velký zájem. Rozhodují se pro ně zejména mladí lidé, kteří touží po originalitě a nevšednosti stylu bydlení. Svou inspiraci si přinášejí často i ze zahraničí. V této formě atypického efektního bydlení mají možnost uplatnit vlastní kreativitu, individuální nápady, vlastní styl. Takový příbytek působí pak nestandardně, osobitě a většinou velmi zajímavě.
 

Co je to mezonet?

Termínem mezonet se označuje typ bytu, jde o dvoupodlažní byt, tedy byt ve dvou podlažích. Prostor takového typu bytu se rozprostírá na dvou úrovních většinou v obytném domě. Takové bydlení imituje bydlení v rodinném domě, možnosti řešení horního podlaží jsou podobné jako u rodinného domu. Mezonet může být řešen jako dvougenerační byt nebo byt pro jednu rodinu s rozdělením funkčních zón bytu. Mezonetové byty se často řeší v rámci rekonstrukce s využitím podkroví, tedy na nejvyšších podlažích, které poskytují jedinečný výhled na okolí. 
 

Vertikálnost jako výhoda

Lukrativními a atraktivními dělá takové byty jejich Vertikalita. Je zde výhoda oddělit soukromou část bytu (ložnice, pracovny …) od společenské části, kterou představuje obývací pokoj, jídelní kout, kuchyň, neboť se rozprostírají na dvou podlažích. V historii se takové dělení funkčních zón bytu používalo často, avšak většinou jen při domech. Takový princip členění bytu se uplatňuje zejména v posledním období. Na vrchním podlaží vzniká tímto způsobem klidná zóna bytu, kde má každý své zázemí navíc s možností netradičního řešení interiéru, například odkrytím trámů, šikmými plochami střechy apod.

Schody – překážka nebo přednost?

V mezonetovém bytě se nutně nachází schodiště, které pro někoho představuje již v úvahách velkou překážku a zkomplikování pohybu po bytě a pro někoho zas efektní atrakci. Schody jako překážka pochopitelně nevyhovují starším lidem, ale mladí to nepociťují jako problém. Schodiště musí být funkční, tedy pohodlné, bezpečné a estetické. Je důležitým architektonicko-stavebním prvkem, většinou tvoří výraznou dominantu společenské části bytu. Je vděčným objektem pro originální ztvárnění dynamicky působícího reprezentativního prvku. Základní otázkou při volbě schodiště je jeho tvar. Alternativ je několik, ale v zásadě půjde o schodiště rovné, lomené nebo točité. Lomené schodiště je mírně komplikovanější než rovné, protože může způsobovat problém při přenášení rozměrnějších kusů zařízení. Točité schodiště je sice velmi efektní, ale je ze zmíněných nejvíce nebezpečné vzhledem k zúžení schodnic na jedné straně. Využívá se zejména z prostorových důvodů, pokud má byt malou užitnou plochu. Šířka schodišťového ramene vzhledem k jeho funkci (komunikace osob oběma směry a přenášení předmětů) má být 90 cm, výjimečně 80 cm.
 

Dispoziční řešení mezonetu

Dvě úrovně mezonetového bytu je nutné řešit účelně podle potřeb členů domácnosti. Ve vstupním podlaží, většinou nižším, se umísťuje společenská část bytu, tedy obývací pokoj, jídelna, kuchyň, případně terasa, balkon či lodžie. Podle soudobých trendů tyto prostory představují jeden otevřený rozlehlý, ale vzájemně funkčně propojený celek. Je na každém jak si je moderně, designově a materiálově zařídí. Ve druhém podlaží, většinou vyšším, se situuje ložnice rodičů, dětské pokoje, pracovna, hobby místnost, odkládací prostory a pod.

Galerie – architektonický prvek interiéru

Některé mezonetové byty bývají řešeny s efektním soudobým prvkem – galerií, která představuje atraktivní oživení bytu. Galerie vznikne tak, že podlaha horního podlaží není po celé ploše totožná se stropem spodního podlaží. Je otevřena a poskytuje průhled do dolní společenské části bytu. Galerie dodává interiéru vzdušnost, velkolepost prostoru, působí reprezentačně, rozhodně dělá příbytek nevšedním. Otevřený prostor s galerií interiér dojmově zvětšuje. Samozřejmě přizpůsobena konkrétním podmínkám může být galerie tvarovaná různé – formou a materiálem – velmi zajímavá. Nejčastějším řešením je, pokud je galerie napojena ze vstupní haly bytu. Galerie může mít funkci pouze jako komunikace nebo ji lze i zařídit. Jako otevřený prostor může sloužit například pro hry dětí, avšak při práci, která vyžaduje soustředění, bude rušena hlukem ze společenské části bytu. Větší prostor na patře s galerií může být řešen i se ložnice, pracovna apod. V každém případě takto vytvořený interiér s galerií bude působit efektně a atraktivní.

 

Světlo – bez něj to není ono …

V prostorách mezonetových bytů velmi důležitou roli sehrává dostatek denního osvětlení. Pomáhá vytvářet a umocňovat dojem prostornosti, vzdušnosti, lehkosti. Současný trend otevřených prostorů v interiéru podporuje nezastupitelnou roli světla, které prostor dojmově vždy zvětšuje. Hra se světlem a stínem dokáže vykouzlit zvláštní efekty různých částí interiéru a zvýraznění osvětlených ploch. Dnešní velkolepé prostorné byty jsou prosluněné, plné denního světla. Světlo se dostává do interiéru okenními otvory a prosklenými plochami, které opticky propojí interiér s exteriérem. Z hlediska fasády jsou okna a prosklené plochy samozřejmě výrazným architektonickým prvkem.

Tepelné podmínky v podkroví

Mezonetové byty bývají často řešeny s využitím podkrovních prostor. Při takovém řešení je třeba zohlednit tepelné podmínky, které vznikají v takových interiérech. Je třeba použít vhodnou tepelnou izolaci, která má funkci v zimě prostor chránit před chladem a v létě interiér chránit před přehříváním. Pokud půjde o rekonstruované podkroví, třeba počítat se snížením podchodné výšky v důsledku instalace tepelné izolace a obložení sádrokartonem nebo dřevem. Tepelné podmínky pod střechou pomáhá řešit i klimatizace, ale ta si zas vyžaduje zvýšené finance na energii a navíc přináší většině lidí při dlouhodobém používání zdravotní problémy. Výhodnější se jeví již při návrhu uvažovat s vhodnou tepelnou izolací a klimatizaci používat pouze v nutných případech jako doplňkové řešení.
 

I barvy mají svou roli

K efektnímu účinku vzhledu mezonetového bytu značnou měrou přispívá jeho barevné řešení. Jelikož zde jde většinou o větší otevřené prostory, mělo by jejich barevné řešení vycházet z principů barevné harmonie, aby barevné tóny navzájem ladily. Přiměřeně zvolené barevné odstíny a jejich řazení, sjednocují celý prostor. Harmonicky laděné barevné tónování oživuje a ozvláštňuje prostor. Vydařeným barevným souladem všech prvků v interiéru lze vytvořit příjemný, esteticky působící prostor.
 

Pokud půjde o rekonstrukci

Rekonstrukce, jak už bylo zmíněno, se týkají většinou předělávání prostorů s využitím podkroví domu. Už na začátku rekonstrukce třeba mít jasnou představu a tu dotvářet s autorem návrhu. Podstatným hlediskem při rozhodování o řešení jsou dimenze předmětných prostor. Rekonstruovaný byt je třeba navrhovat s ohledem na počet členů domácnosti, jejich věkové složení a druh jejich aktivit. Před návrhem a realizací je vhodné přizvat statika, který vypracuje statický posudek, kde zhodnotí statiku domu, nosné zdivo, krov, stropy apod. Střecha se oproti původní může v novém konceptu změnit, co se týče sklonu i použití krytiny, ale měla by platit zásada, že nová krytina musí být přizpůsobena vzhledu původní, použité na ostatních částech střechy. Ke změně sklonu střechy dochází zejména z důvodu, že její původní sklon neumožňuje optimální využití vnitřního prostoru pro potřeby uživatelů budoucího bytu. Při mezonetových vestavbách se musí počítat i se zateplením střešního pláště. V zásadě platí, že při rekonstrukci je třeba s konstrukčními prvky a materiály přizpůsobit existujícímu vzhledu domu. Jde zejména o okna, která by velikostí, tvarem, materiálem a barvou měly být v harmonii s existujícími okny na domě. Při rekonstrukcích ve stávajících domech s cílem vytvořit mezonetový byt, je třeba souhlasu vlastníků bytů v domě, možná i „památkářů“, konečný souhlas pro rekonstrukci vydává příslušný stavební úřad. že při rekonstrukci je třeba s konstrukčními prvky a materiály přizpůsobit existujícímu vzhledu domu. Jde zejména o okna, která by velikostí, tvarem, materiálem a barvou měly být v harmonii s existujícími okny na domě. Při rekonstrukcích ve stávajících domech s cílem vytvořit mezonetový byt, je třeba souhlasu vlastníků bytů v domě, možná i „památkářů“, konečný souhlas pro rekonstrukci vydává příslušný stavební úřad. že při rekonstrukci je třeba s konstrukčními prvky a materiály přizpůsobit existujícímu vzhledu domu. Jde zejména o okna, která by velikostí, tvarem, materiálem a barvou měly být v harmonii s existujícími okny na domě. Při rekonstrukcích ve stávajících domech s cílem vytvořit mezonetový byt, je třeba souhlasu vlastníků bytů v domě, možná i „památkářů“, konečný souhlas pro rekonstrukci vydává příslušný stavební úřad.

Cena – té se nevyhneme

Cena mezonetového bytu je nezanedbatelným faktorem. Právě za určitou nevýhodu je označována cena takového typu bytu, protože vzhledem k jedinečnost bývají takové byty mnohem dražší než byty jednopodlažní. V novostavbách se často řeší právě mezonetové byty a protože jsou nové a kvalitní, tak i cena je tomu přizpůsobena. Co se týče rekonstrukcí a financování podkrovních vestaveb jako mezonetových bytů, náklady na takovou stavbu jsou srovnatelné se stavbou menšího rodinného domu. To je „daň“ za atraktivitu a efektnost takového bydlení. Navíc je třeba počítat i s pravděpodobným atypickým zařízením, zhotoveným na míru, které také finanční náklady přiměřeně navrství.
 

Závěr

Mezonetové byty jsou v mezi mladými lidmi a střední generací velmi oblíbené. Takové byty nesou pečeť originality, nakolik jsou v nich prostory řešeny atypicky, atraktivní, působí elegantním, prostorným a vzdušným dojmem. Spojují se v nich výhody a klady bydlení v bytě a domě. Pokud jsou řešeny v nejvyšších podlažích, poskytují nevšední výhledy na blízké i vzdálenější okolí. Je už jen na rozhodnutí, zda si takový byt koupit nebo jej získat ačkoli pracnější rekonstrukcí.